با توجه به تعطیلات اضطراری مدارس به علت شیوع بیماری کرونا، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، مؤسسه فرهنگی روزبه با همکاری معلمان فیلم های آموزش مجازی را جایگزین فعالیت های حضوری کرده است.

آموزش مجازی دبستان دوره 1

آموزش مجازی پیش دبستانی
آموزش مجازی پایه اول
آموزش مجازی پایه دوم

آموزش مجازی دبستان دوره 2

آموزش مجازی پایه سوم
آموزش مجازی پایه چهارم
آموزش مجازی پایه پنجم

آموزش مجازی دبیرستان دوره 1

آموزش مجازی پایه ششم
آموزش مجازی پایه هفتم
آموزش مجازی پایه هشتم

آموزش مجازی دبیرستان دوره 2

آموزش مجازی پایه نهم
آموزش مجازی پایه دهم
آموزش مجازی پایه یازدهم
آموزش مجازی پایه دوازدهم