امکانات زیربنایی

با توجه به حجم فعّالیت‌های مؤسسه، تلاش شده است تا امکانات زیربنایی مؤسسه به گونه‌ای طراحی شود که با کمترین هزینه و مصرف انرژی، بیشترین بازدهی از این امکانات گرفته شود. بخشی از این امکانات به شرح زیر است: