صفحه اصلی2023-09-27T09:10:23+03:30

آخرین اخبار دبیرستان دوره ۱ روزبه

لیست اخبار

مجله پرورشی

ورزش

آموزش مجازی

معرفی دبیرستان دوره 1

دبیرستان دوره اوّل، به عنوان مقطع میانی و حسّاسی است که بایستی در آن دانش آموز، طیّ فرآیندی موفّق و رو به رشد از حال و هوای کودکی به دوران نوجوانی رهنمون شود. از این رو دبیرستان روزبه دوره ی اوّل وظیفه دارد با فراهم ساختن فرصت های مناسب، به منظور تشخیص استعدادهای خاصّ دانش‌آموزان به تربیت نوجوانانی باورمند، توانا، پژوهش‌گر، آشنا با وظایف دینی، اجتماعی، خانوادگی و دارای بنیه علمی قوی همّت گمارد. به یقین برای رسیدن به این هدف، نقش نظم، جدیّت و پشتکار و نیز هم آهنگی خانواده ها در اجرای برنامه‌های تعیین شده، بسیار مهم و شایان توجّه است.

درباره دبیرستان دوره 1
Go to Top