آزمایشگاه

از آن‌جا که تعمیق یادگیری از اهداف آموزشی دبیرستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسّسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است که در ادامه عناوین آزمایش‌های طراحی شده آمده است.

در درس علوم تجربی، دبیران با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسه، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار می‌نمایند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده کنند. برنامه‌ریزی استفاده کلاس‌های علوم تجربی در پایه‌های ششم تا هشتم به گونه‌ای است که به طور متوسط دانش‌آموزان هفته‌ای یک جلسه از کلاس علوم تجربی را در محیط آزمایشگاه برگزار کرده و در این زمان به انجام آزمایش‌های طراحی‌شده‌ای بپردازند که با مطالب درسی کلاس ارتباط مستقیم دارد.

  • آزمایشگاه علوم
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه علوم

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه در مؤسسه روزبه

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود. برای مشاهده این امکانات کلیک کنید.

آزمایشگاه در مؤسسه روزبه
در پایه ششم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمایش
1اندازه گيري 1
2اندازه گيري 2
3از بين بردن رنگ مواد
4سبك يا سنگين 1
5سبك يا سنگين 2
6چكش خواري
7اسيدها
8بازها
9چوب خشك و تر
10كوه آتشفشان
11مفهوم تعادل
12نيروي الكتريكي، نيروي وزن
13نيروي مغناطيسي
14نيروي اصطكاك 1
15نيروي اصطكاك 2
16نيروي مقاومت آب
17نيروي مقاومت هوا
18انرژي فنر
19كار با ميكروسكوپ 1
20شناسائي نشاسته در برگ گياهان
21مشاهده كپك
22بررسي رشد كپك
23كار با ميكروسكوپ 2
24عمق فرورفتگي

در پایه هفتم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمايش
1چگالي 1
2چگالي 2
3اثر گرما
4فاصله بين مولكول ها
5فلزات و نافلزات
6استحكام سنجي
7چرخه آب در طبيعت
8فضاي ميان ذرات
9نيرو و كار
10انرژي مواد غذايي
11تبديل انرژي فيوه 1
12تبديل انرژي فيوه 2
13كار با دماسنج 1
14انتقال گرما در مايعات
15كار با ميكروسكوپ
16شناسايي نشاسته در مواد غذايي
17طراحي آزمايش تشريح قلب
18طراحي آزمايش تشريح كليه
19طراحي آزمايش تشريح شش
آزمايش عمومي 1چگالي 2
آزمايش عمومي 2كار با دماسنج 2
آزمايش عمومي 3انتقال گرما در جامدات
آزمايش عمومي 4انتقال گرما در مايعات

در پایه هشتم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمايش
1انواع مخلوط ها
2اثر دما بر انحلال پذيري
3جداسازي انواع مخلوط ها (1)
4جداسازي انواع مخلوط ها (2)
5بررسي سوختن شمع
6تهيه اكسيژن خالص
7بار الكتريكي (1)
8بار الكتريكي (2)
9روش القايي
10مدار الكتريكي و قانون اهم
11قطب هاي آهنربا
12آهنرباي الكتريكي
13سايه
14نيمسايه
15تصوير در آينه تخت
16بازي با نور
17كانون آينه هاي محدب و معقر
18پديده شكست نور
19تيغه ي متوازي السطوح
20عدسي ها
آزمايش عمومي 1اندازه گيري PH اسيد و باز
آزمايش عمومي 2جداسازي انواع مخلوط ها قسمت 2
آزمايش عمومي 3شناسائي كاني ها