آزمایشگاه

از آن‌جا که تعمیق یادگیری از اهداف آموزشی دبیرستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسّسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است که در ادامه عناوین آزمایش‌های طراحی شده آمده است.

در درس علوم تجربی، دبیران با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسه، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار می‌نمایند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده کنند. برنامه‌ریزی استفاده کلاس‌های علوم تجربی در پایه‌های ششم تا هشتم به گونه‌ای است که به طور متوسط دانش‌آموزان هفته‌ای یک جلسه از کلاس علوم تجربی را در محیط آزمایشگاه برگزار کرده و در این زمان به انجام آزمایش‌های طراحی‌شده‌ای بپردازند که با مطالب درسی کلاس ارتباط مستقیم دارد.

  • آزمایشگاه علوم
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه علوم

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه در مؤسسه روزبه

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود. برای مشاهده این امکانات کلیک کنید.

آزمایشگاه در مؤسسه روزبه
در پایه ششم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمایشردیفعنوان آزمایش
۱اندازه‌گيری ۱13نيروی مغناطيسی
۲اندازه‌گيری ۲14نيروی اصطكاک ۱
۳از بين بردن رنگ مواد15نيروی اصطكاک ۲
۴سبك يا سنگين ۱16نيروی مقاومت آب
۵سبك يا سنگين ۲17نيروی مقاومت هوا
۶چكش‌خواری18انرژی فنر
۷اسيدها19كار با ميكروسكوپ ۱
۸بازها20شناسایی نشاسته در برگ گياهان
۹چوب خشك و تر21مشاهده كپک
۱۰كوه آتشفشان22بررسی رشد كپک
۱۱مفهوم تعادل23كار با ميكروسكوپ ۲
۱۲نيروی الكتريكی، نيروی وزن24عمق فرورفتگی

در پایه هفتم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمايشردیفعنوان آزمايش
۱چگالی ۱13كار با دماسنج ۱
۲چگالی ۲14انتقال گرما در مايعات
۳اثر گرما15كار با ميكروسكوپ
۴فاصله بين مولكول‌ها16شناسايی نشاسته در مواد غذايی
۵فلزات و نافلزات17طراحی آزمايش تشريح قلب
۶استحكام سنجی18طراحی آزمايش تشريح كليه
۷چرخه آب در طبيعت19طراحی آزمايش تشريح شش
۸فضای ميان ذراتآزمايش عمومی ۱چگالی ۳
۹نيرو و كارآزمايش عمومی ۲كار با دماسنج ۲
۱۰انرژی مواد غذايیآزمايش عمومی ۳انتقال گرما در جامدات
۱۱تبديل انرژی فيوه ۱آزمايش عمومی ۴انتقال گرما در مايعات
۱۲تبديل انرژی فيوه ۲

در پایه هشتم، درس علوم تجربی به تناسب موضوع درس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان به کمک مشاهده و آزمایش، درک بهتری نسبت به مفاهیم علمی مورد بحث داشته باشند.

ردیفعنوان آزمايشردیفعنوان آزمايش
۱انواع مخلوط‌ها12آهنربای الكتريكي
۲اثر دما بر انحلال پذيری13سايه
۳جداسازی انواع مخلوط‌ها (۱)14نيمسايه
۴جداسازی انواع مخلوط ‌ها (۲)15تصوير در آينه تخت
۵بررسی سوختن شمع16بازی با نور
۶تهيه اكسيژن خالص17كانون آينه‌های محدب و معقر
۷بار الكتريكی (۱)18پديده شكست نور
۸بار الكتريكی (۲)19تيغه‌ی متوازي السطوح
۹روش القايی20عدسی‌ها
۱۰مدار الكتريكی و قانون اهمآزمايش عمومی ۲جداسازی انواع مخلوط ها قسمت ۲
۱۱قطب‌های آهنرباآزمايش عمومی ۳شناسایی كانی‌ها
آزمايش عمومی ۱اندازه‌گيری PH اسيد و باز