آیین‌نامه‌ها

مقررات و ضوابط آموزشی

یکی از لوازم موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف والای آموزشی و پرورشی، انتخاب شیوه‌های معقول و مناسب، مبتنی بر دانش روز و با توجّه به آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌باشد.

مجموعه‌ای که پیش روی شماست، خلاصه‌ای از روش کار دبیرستان دوره اول را در سال تحصیلی جاری مشخّص می‌نماید (البته با توجه به شرایط خاص امسال و عدم پیش‌بینی روند بیماری کرونا و به تبع آن نحوه حضور دانش‌آموزان در مدرسه، امکان دارد تغییراتی در برخی موارد حاصل گردد). امید است تا با مطالعه و توجّه دقیق به نکات مطرح شده و به کار بستن هر یک از این نکات، سال تحصیلی خوبی را در پیش داشته باشیم.

مقررات و ضوابط انضباطی

اگر مدرسه را محلی برای کسب علم و معرفت بدانیم – که چنین است – همواره باید بکوشیم تا فضایی آرام و مناسب رشد و تکامل ایجاد نماییم و این مسئله مهم، در پرتو قانون‌مندی و تبعیت از قانون، امکان‌پذیر است. جزوه زیر خلاصه‌ای از مقرّراتی است که باید بدانیم و به آن عمل کنیم.

دفترچه راهنمای کارنمای امتیازی

تربیت، فرآیندی چند وجهی است که از طریق کار مستمر و همه جانبه دانش‌آموز و مدرسه به نتیجه می‌رسد. بنابراین از مدرسه انتظار می‌رود برنامه جامعی را در این خصوص طراحی و اجرا نماید که در آن، توازن و تناسب مطلوبی میان فعّالیّت‌های مختلف دانش‌آموز در مدرسه رعایت گشته و به همه ابعاد رشد و فعّالیّت‌های دانش‌آموز با توجه به شرایط و امکانات مدرسه توجّه شده باشد. نمایش اطّلاعات همه فعّالیّت‌های دانش‌آموز در مدرسه در قالب یک گزارش کلّی تحت عنوان کارنمای امتیازی انجام می‌شود.

آیین‌نامه فعالیت‌های تربیت‌بدنی

با توجّه به اهمّیّت آمادگی جسمانی و ورزش، مؤسسه فرهنگی روزبه اهتمام جدّی به آموزش مناسب و فعّالیّت جسمانی دانش‌آموزان دارد. در هر سال تحصیلی با توجّه به سن و شرایط بدنی دانش‌آموزان فعالیت‌های ورزشی متنوعی برای ایشان در نظر گرفته شده است که با توجه به مفصل بودن این فعالیت‌های در جزوه زیر تلاش شده است تا اهم موارد مربوط به کلیه فعالیت‌های مرتبط با تربیت بدنی دانش‌آموزان در دبیرستان دوره ۱ ارائه شود.

مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آیین‌نامه آموزشی

  • جدول ساعت مطالعه و تکلیف
  • نوع دفاتر
  • ساختار نمره زبان درسی
  • شرایط معافیت زبان درسی
  • ساختار نمره زبان کانون

آیین‌نامه انضباطی

  • ساعات نماز و ناهار ظهر

آیین‌نامه کارنما

  • تغییر سطح‌های جدول موقعیت نسبی زبان کانون
  • اضافه شدن تمامی بخش‌های شاخه انضباطی
  • اضافه شدن مجدد بخش‌های مسوولیت، به شاخه پرورشی