آیین‌نامه‌ها

مقررات و ضوابط آموزشی

یکی از لوازم موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف والای آموزشی و پرورشی، انتخاب شیوه‌های معقول و مناسب، مبتنی بر دانش روز و با توجّه به آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌باشد.

مجموعه زیر خلاصه‌ای است از آیین‌نامه و روش کار مدرسه در زمینه امور آموزشی که آگاهی و توجّه شما نسبت به آن، موجب همکاری و هماهنگی بهتر و مؤثّرتر با مدرسه در جهت پیش‌برد اهداف آموزشی خواهد بود.

امید است تا ضمن مطالعه و توجّه دقیق به نکات مطرح شده، رعایت و اجرای آن‎‌‌ها را در طول سال تحصیلی، مدّنظر قرار دهید.

مقرارات و ضوابط انضباطی

اگر مدرسه را محلی برای کسب علم و معرفت بدانیم – که چنین است – همواره باید بکوشیم تا فضایی آرام و مناسب رشد و تکامل ایجاد نماییم و این مسئله مهم، در پرتو قانون‌مندی و تبعیت از قانون، امکان‌پذیر است. جزوه زیر خلاصه‌ای از مقرّراتی است که باید بدانیم و به آن عمل کنیم.

دفترچه راهنمای کارنمای امتیازی

تربیت، فرآیندی چند وجهی است که از طریق کار مستمر و همه جانبه دانش‌آموز و مدرسه به نتیجه می‌رسد. بنابراین از مدرسه انتظار می‌رود برنامه جامعی را در این خصوص طراحی و اجرا نماید که در آن، توازن و تناسب مطلوبی میان فعّالیّت‌های مختلف دانش‌آموز در مدرسه رعایت گشته و به همه ابعاد رشد و فعّالیّت‌های دانش‌آموز با توجه به شرایط و امکانات مدرسه توجّه شده باشد. نمایش اطّلاعات همه فعّالیّت‌های دانش‌آموز در مدرسه در قالب یک گزارش کلّی تحت عنوان کارنمای امتیازی انجام می‌شود.

آیین‌نامه فعالیت‌های تربیت‌بدنی

با توجّه به اهمّیّت آمادگی جسمانی و ورزش، مؤسسه فرهنگی روزبه اهتمام جدّی به آموزش مناسب و فعّالیّت جسمانی دانش‌آموزان دارد. در هر سال تحصیلی با توجّه به سن و شرایط بدنی دانش‌آموزان فعالیت‌های ورزشی متنوعی برای ایشان در نظر گرفته شده است که با توجه به مفصل بودن این فعالیت‌های در جزوه زیر تلاش شده است تا اهم موارد مربوط به کلیه فعالیت‌های مرتبط با تربیت بدنی دانش‌آموزان در دبیرستان دوره ۱ ارائه شود.

مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه‌ها در سال 99-98

آیین‌نامه آموزشی

 • افزایش اثر نمره مستمر میان‌نیم‌سال
 • اثر نمرات کلاسی در کانون زبان
 • کیفیت اختیاری بودن زبان تابستان
 • روش ساخت نمره قرآن ششم
 • روش ساخت نمره آزمایشگاه ششم
 • نمره ICDL رایانه هشتم
 • جدول میزان مطالعه و تکلیف
 • آزمون عملی آزمایشگاه
 • عدم اطلاع‌رسانی تکالیف در سایت

آیین‌نامه کارنما

 • امتیاز شاخه‌های اصلی پرورشی
 • تمامی جدول‌های قرآن
 • تفکیک مسابقات ورزشی و مدرسه‌ای
 • اضافه شدن زیرشاخه مسابقات مدرسه‌ای

آیین‌نامه انضباطی و تربیت‌بدنی

تغییری ندارد.