جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین ارتباط مؤسّسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۱ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسات دانش‌افزایی

برنامه جلسات

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
ششمحلول نوجوانیپدر و مادردکتر کمن2شنبه26 آذر3 دی16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
هفتمنهادینه‌سازی هویّتمادردکتر فیاض‌بخش10یک‌شنبه و سه‌شنبه16 تیر8 مرداد15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
هفتمبلوغ و نوجوانیپدر و مادردکتر فیاض‌بخش 2دوشنبه و یک‌شنبه2 مرداد15 مرداد16:15 تا 17:45سالن اجتماعات دبیرستان دوره 1
هشتم رفع تعارض والدین با نوجوانپدر و مادردکتر فیاض‌بخش4جمعه13 دی20 دی9:00 تا 12:00نمازخانه دبیرستان دوره 1

نام دوره: حلول نوجوانی

مخاطب: والدین

موضوع حلول نوجوانی و ورود به مسیر جامعه‌پذیری و استقلال، با تأکید بر این واقعیّت که بزرگ شدن نوجوانان محدود به جنبه جسمانی ایشان نیست، در دو جلسه و با حضور والدین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ حلول نوجوانی دریافت فایل
2 حلول نوجوانی دریافت فایل

نام دوره: نهادینه‌سازی هویّت

مخاطب: مادران

موضوع نهادینه سازی هویّت و تثبیت شخصیت اجتماعی بهنجار با عناوین زیر در 10 جلسه با حضور مادران برگزار می‌گردد:
1. بحران‌های نوجوانی
2. گسل عاطفی – شناختی میان دو نسل
3. بنیان‌های اوّلیه در نزدیکی عاطفی میان دو نسل
4. بحران ارتباط میان والدین و فرزندان
5. الگوهای رفتاری والدین
6. مسئولیّت‌پذیری
7. سیر جامعه‌پذیری (استقلال)
8. خودپنداری و عزّت نفس
9. آسیب‌شناسی تحصیلی
10. مدل چهار بُعدی کفایت اجتماعی

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 1
2 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 2
3 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 3
4 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 4
5 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 5
6 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 6
7 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 7
8 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 8
9 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 9
10 نهادینه‌سازی هویّت دریافت فایل جلسه 10

نام دوره: بلوغ و نوجوانی
مخاطب: والدین

موضوع بلوغ و نوجوانی و آمادگی والدین برای مواجهه با تغییرات نوجوانی در دو جلسه مجزّا برای مادران و پدران و نیز یک جلسه مشترک با حضور والدین برگزار می‌شود.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ بلوغ و نوجوانی پس از برگزاری جلسه بارگزاری خواهد شد
2 بلوغ و نوجوانی پس از برگزاری جلسه بارگزاری خواهد شد

نام دوره: رفع تعارض والدین با نوجوان

مخاطب: والدین

موضوع کلیدهای گفتگو و برخورد با نوجوان (رفع تعارض)، در دو نیم‌روز و با حضور والدین برگزار می‌شود. در این جلسات که به صورت کارگاه آموزشی و هم‌اندیشی اجرا می‌شود، خلاصه‌ای از 8 مورد مشکل تربیتی و رفتاریِ هشت دانش‌آموز پسر در سال‌های دوره اوّل دبیرستان مطرح می‌شود و اولیای محترم ضمن بررسی دقیق و مورد پژوهی (case study) این موارد، عوامل ایجاد و راهکارهای حلّ این مشکلات را به دست می‌آورند و سایر گروه‌ها را از پاسخ‌های خود بهره‌مند می‌سازند.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ رفع تعارض والدین با نوجوان – بخش اول جلسه اول دریافت فایل
1 رفع تعارض والدین با نوجوان – بخش دوم جلسه اول دریافت فایل
2 رفع تعارض والدین با نوجوان – بخش اول جلسه دوم دریافت فایل
2 رفع تعارض والدین با نوجوان – بخش دوم جلسه دوم دریافت فایل