جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین ارتباط مؤسّسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۱ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسات دانش‌افزایی

برنامه جلسات

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
ششمحلول نوجوانیپدر و مادردکتر کمن۲دوشنبه۱۵ آذر۲۲ آذر۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمنهادینه‌سازی هویّتپدر و مادردکتر فیاض بخش۲چهارشنبه19 آبان26 آبان۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمنوجوانی و بلوغپدر و مادردکتر پورعباسی۲شنبه 29 دی20 دی۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هشتم رفع تعارض والدین با نوجوانپدر و مادردکتر فیاض‌بخش۲----سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: حلول نوجوانی

مخاطب: والدین

موضوع حلول نوجوانی و ورود به مسیر جامعه‌پذیری و استقلال، با تأکید بر این واقعیّت که بزرگ شدن نوجوانان محدود به جنبه جسمانی ایشان نیست، در دو جلسه و با حضور والدین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ حلول نوجوانی

صوت جلسه اول

2 حلول نوجوانی صوت جلسه دوم

نام دوره: نهادینه‌سازی هویّت

مخاطب: پدر و مادر

موضوع نهادینه سازی هویّت و تثبیت شخصیت اجتماعی بهنجار با عناوین زیر در ۲ جلسه با حضور والدین برگزار می‌گردد:
1. بحران‌های نوجوانی
2. گسل عاطفی – شناختی میان دو نسل
3. بنیان‌های اوّلیه در نزدیکی عاطفی میان دو نسل
4. بحران ارتباط میان والدین و فرزندان
5. الگوهای رفتاری والدین
6. مسئولیّت‌پذیری
7. سیر جامعه‌پذیری (استقلال)
8. خودپنداری و عزّت نفس
9. آسیب‌شناسی تحصیلی
10. مدل چهار بُعدی کفایت اجتماعی

شماره جلسه موضوع دریافت فایل

نام دوره: بلوغ و نوجوانی
مخاطب: پدر و مادر

موضوع بلوغ و نوجوانی و آمادگی والدین برای مواجهه با تغییرات نوجوانی در دو جلسه برای والدین برگزار می‌شود.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل

نام دوره: رفع تعارض والدین با نوجوان

مخاطب: پدر و مادر

موضوع کلیدهای گفتگو و برخورد با نوجوان (رفع تعارض)، با طرح ۸ مورد مشکل تربیتی و رفتاریِ هشت دانش‌آموز پسر در سال‌های دوره اوّل دبیرستان بررسی دقیق و مورد پژوهی (Case study) خواهد شد.

شماره جلسه موضوع دریافت فایل