جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین ارتباط مؤسّسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۱ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسات دانش‌افزایی

برنامه جلسات

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
ششمحلول نوجوانیپدر و مادرجناب آقای دکتر کمن۲دوشنبه28 آذر5 دي۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمنهادينه سازي هويتمادرانجناب آقای دکتر فیاض‌بخش7شنبه، سه شنبه21 تبر11 مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هفتمبلوغ و نوجوانیپدر و مادرجناب آقای دکتر پورعباسی۲دوشنبه12 دي 19 دي۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
هشتم رفع تعارض والدین با نوجوانپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخشجمعه--8:30 تا 12:00سالن دبیرستان دوره 1
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ حلول نوجوانی
2 حلول نوجوانی

نام دوره:  تربیت مبتنی بر عقل و ادب

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 نهادينه سازي هويت دریافت
2 نهادينه سازي هويت دریافت
3 نهادينه سازي هويت دریافت
4 نهادينه سازي هويت دریافت
5 نهادينه سازي هويت
6 نهادينه سازي هويت
7 نهادينه سازي هويت

نام دوره: بلوغ و نوجوانی

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 بلوغ و نوجوانی
2 بلوغ و نوجوانی
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
1 رفع تعارض والدین با نوجوان
2 رفع تعارض والدین با نوجوان