صفحه اصلی2023-09-27T09:21:15+03:30

آخرین اخبار دبستان دوره 1 روزبه

لیست اخبار
لیست اخبار

مجله پرورشی

اردوها و بازدیدها

آموزش مجازی

معرفی دبستان دوره 1

پیش‌دبستانی و سال‌های ابتدایی دبستان، دروازه ورود دانش‌آموزان به دوران دوازده ساله تحصیلات عمومی است و به همین جهت از حسّاسیّت و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. ضرورت دارد فرآیندهای آموزشی و تربیتی در این دوره با به‌کارگیری دانش و تجربه آموزشی و پرورشی طرّاحی و اجرا شود تا نوآموزان دبستانی شروع موفّقیّت‌آمیزی در دوران تحصیل خود داشته باشند. دبستان روزبه در دوره اوّل با اهتمام نسبت به این مسئله، در تلاش است تا با ایجاد بستری مناسب زمینه‌ی ارتقای آموزشی، پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان خود را فراهم کند.

درباره دبستان دوره 1
Go to Top