مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی دبستان روزبه، به ویژه در دوره اول، تنها محلی برای محک زدن توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان نیست؛ بلکه محیطی با نشاط و با طراوت برای تمرین و فراگیری کار تیمی و رقابت سالم نیز هست. برگزاری این مسابقات در طول سال تحصیلی و در مقاطع زمانی گوناگون، به ایجاد تنوّع و نشاط در برنامه آموزشی مدرسه نیز کمک شایانی می‌نماید. این مسابقات در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی برگزار می‌شود.

در مسابقه طناب‌کشی هر تیم متشکّل از 3 نفر از پایه اوّل و 3 نفر از پایه دوم است و تعداد تیم‌ها آزاد است.

هر کلاس به 6 گروه 5 نفره تقسیم می‌شود که نفرات برتر هر گروه با یکدیگر مسابقه داده و نفر برتر کلاس انتخاب می‌شود. دو نفر اوّل هر کلاس در مسابقه نهایی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

هر تیم متشکّل از یک نفر از پایه اوّل و یک نفر از پایه دوم است که باید هر یک مسافت 100 متر را با چوبی طی کرده و چوب را به هم تیمی خود برسانند.

تعداد طناب زدن شرکت‌کنندگان در مدّت زمان یک دقیقه ملاک تعیین نفرات برتر این رشته است.

هر تیم متشکّل از یک نفر از پایه اوّل و یک نفر از پایه دوم است که باید توپ هندبال را داخل حلقه پرتاب کنند. هر نفر دو پرتاب دارند و بازی‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود.

هر تیم متشکّل از سه نفر از پایه اوّل و سه نفر از پایه دوم است و 2 زمان چهار دقیقه‌ای به هر گروه اختصاص می‌یابد و هر تیمی که تعداد نفرات بیشتری را در این زمان در زمین نگه داشته باشد، برنده است.

هر تیم متشکّل از سه نفر از پایه اوّل و سه نفر از پایه دوم است؛ یک نفر ذخیره و پنج نفر در زمین بازی می‌کنند و بازی در دو زمان چهار دقیقه‌ای برگزار می‌شود.