اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
تکالیف و جزوات
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه اول

آلبوم خاطره‌ها

برنامه های پایه اول

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
۰۷:۱۰ تا ۰۷:۲۰صبحگاه ۰۷:۱۰ تا ۰۷:۱۵حرکت و استقرار در کلاس‌ها
۰۷:۲۰ تا ۰۷:۲۵حرکت و استقرا در کلاس ۰۷:۱۵ تا ۰۸:۰۰کلاس ۱
۰۷:۲۵ تا ۰۷:۳۵برنامه قرآن صبحگاهی۰۸:۰۰ تا ۰۸:۱۵ زنگ تفریح
۰۷:۳۵ تا ۰۸:۲۰ کلاس ۱ ۰۸:۱۵ تا ۰۹:۰۰ کلاس ۲
۰۸:۲۰ تا ۰۸:۳۵زنگ تفریح ۰۹:۰۰ تا .۰۹:۱۵ تغذیه
۰۸:۳۵ تا ۰۹:۲۰کلاس ۲ ۰۹:۱۵ تا ۱۰:۰۰ کلاس ۳
۰۹:۲۰ تا ۰۹:۴۰ تغذیه ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵ زنگ تفریح
۰۹:۴۰ تا ۱۰:۲۵ کلاس ۳۱۰:۱۵ تا ۱۱:۰۰ کلاس ۴
۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۰ زنگ تفریح ۱۱:۰۰ تخلیه کلاس ها و راهروها
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۲۵ کلاس ۴ ۱۱:۱۰ حرکت سرویس ها
۱۱:۲۵ تا ۱۱:۳۰ آمادگی برای صرف ناهار
۱۱:۳۰ تا ۱۱:۵۵ناهار - بازی
۱۱:۵۵ تا ۱۲:۲۰بازی - ناهار
۱۲:۲۰ تا ۱۲:۳۰ آمادگی برای کلاس
۱۲:۳۰ تا ۱۳:۱۵ کلاس ۵
۱۳:۱۵ تا ۱۳:۳۰ زنگ تفریح
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۱۵ کلاس ۶
۱۴:۱۵ تا ۱۴:۲۰حرکت سرویس‌ها

برنامه تکالیف روزانه پایه اول (بر حسب دقیقه)

درس / روزریاضیفارسی خوانداریفارسی نوشتاریزیبا نویسیاملاقرآن علومجمع
شنبه -۱۵-۲۰۲۵۵-۶۵
یکشنبه۲۰۱۵-۲۰-۵۱۰۷۰
دوشنبه۲۰۱۵-۲۰-۵-۶۰
سه‌شنبه-۱۵-۲۰۲۵۵۱۰۷۵
چهارشنبه۲۰۱۵۲۵--۵-۶۵
پنجشنبه۲۰۱۵۲۵--۵-۶۵
جمعه--------
جمع۸۰۹۰۵۰۸۰۵۰۳۰۲۰۴۰۰

برنامه اول الف (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیریاضیاملافارسیکتابخانههنر
یکشنبهریاضیقرآنفارسیاملاهنرفارسی
دوشنبهفارسیآزمایشگاه علومریاضیفارسیژیمناستیکژیمناستیک
سه شنبههنرهنرریاضیفارسیاملافارسی
چهارشنبهدومیدانیدومیدانیریاضیاتاق بازیفارسیعلوم
پنجشنبهقرآنعلوماستخراستخر

برنامه اول الف (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیریاضیاملافارسیاتاق بازیهنر
یکشنبهریاضیقرآنفارسیاملاهنرفارسی
دوشنبهفارسیآزمایشگاه علومریاضیفارسیدومیدانیدومیدانی
سه شنبههنرهنرریاضیفارسیاملافارسی
چهارشنبهژیمناستیکژیمناستیکریاضیکتابخانهفارسیعلوم
پنجشنبهقرآنعلوماستخراستخر

برنامه اول ب (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیریاضیاملافارسیهنرکتابخانه
یکشنبهریاضیفارسیقرآناملافارسیهنر
دوشنبهژیمناستیکژیمناستیکآزمایشگاه علومریاضیفارسیفارسی
سه شنبهفارسیریاضیهنرهنراملافارسی
چهارشنبهریاضیفارسیاتاق بازیعلومدومیدانیدومیدانی
پنجشنبهعلومقرآناستخراستخر

برنامه اول ب (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیریاضیاملافارسیهنراتاق بازی
یکشنبهریاضیفارسیقرآناملافارسیهنر
دوشنبهدومیدانیدومیدانیآزمایشگاه علومریاضیفارسیفارسی
سه شنبهفارسیریاضیهنرهنراملافارسی
چهارشنبهریاضیفارسیکتابخانهعلومژیمناستیکژیمناستیک
پنجشنبهعلومقرآناستخراستخر

ردیفعنوانروزتاریخ
۱بوستان ملْتیکشنبه۳۱ شهریور
۲بوستان جوانمردانیکشنبه۷ مهر
۳عصری در مدرسهیکشنبه۲۱ مهر
۴حیات وحش ارمسه‌شنبه ۱۴ آبان
۵نانواییدوشنبه۱۸ آذر
۶تشویقییکشنبه۱۳ بهمن
۷بوستان دارآبادشنبه۳ اردیبهشت
۸جاجرودسه شنبه۲۶ فروردین
۹امامزاده قاضی ‏الصابرشنبه۲۰ اردیبهشت

ردیفبرنامهروزتاریخساعتمحل
۱معارفه اولیای پایه اوّل ۱سه‌شنبه۴ تیر۱۵:۱۵ الی ۱۷:۱۵سالن دبستان
۲معارفه اولیای پایه اوّل ۲سه‌شنبه۲۶ شهریور۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵سالن دبستان
۳جلسه روش/کاگاه تکلیفجمعه۵ مهر ۸:۴۵ الی ۱۲:۰۰نمازخانه دبستان
۴جلسه روش/کارگاه مداد گیریجمعه۱۷ آبان۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰کلاس‌های پایه اول
۵انتخاب انجمن اولیا و مربیانپنجشنبه۳۰ آبان۱۴:۰۰ الی ۱۵:۱۵سالن راهنمایی
۶جلسه روشیکشنبه۱۷ آذر۱۶:۱۵ الی ۱۷:۴۵نمازخانه دبستان
۷جلسه روش/توزیع کارنامه نیم سال اولدوشنبه۷ بهمن۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵نمازخانه دبستان
۸جشن الفباجمعه۲۹ فروردین۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰سالن دبستان
پایهملاقات حضوریتماس تلفنی
اول الفدوشنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰سه‌شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
اول بدوشنبه ۸:۴۵ الی ۱۰:۱۵دوشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستاندوشنبه ۷:۳۰ الی ۸:۳۰-
آقای مهدی کلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰-
آقای ترابیمعاون آموزشی-یکشنبه ۸:۳۰ الی ۹:۳۰

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد۱۷۵
آبانفیل۱۰۰
آذرتوحید
کوثر
۷۵
۷۵
دیعصر۷۵
جمع امتیاز در نیم سال اول۵۰۰

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنفلق
نصر
۱۰۰
۱۰۰
اسفند مسد۱۰۰
فروردینناس۱۰۰
اردیبهشتقریش۱۰۰
جمع امتیاز در نیم سال دوم۵۰۰

شماره جلسهروزتاریخساعتمکان برگزاری
۱شنبه۹۸/۰۴/۱۵۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۲دوشنبه۹۸/۰۴/۱۷۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۳شنبه۹۸/۰۴/۲۲۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۴دوشنبه۹۸/۰۴/۲۴۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۵شنبه۹۸/۰۴/۲۹۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۶دوشنبه۹۸/۰۴/۳۱۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۷شنبه۹۸/۰۵/۰۵۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۸دوشنبه۹۸/۰۵/۰۷۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۹شنبه۹۸/۰۵/۱۲۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
۱۰دوشنبه۹۸/۰۵/۱۴۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
روزتاریخغذادسر
شنبه۱۳۹۸-۱۱-۱۹لوبیاپلوماست و خیار
یکشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۰خوراک حلیم بادمجانسوپ جو
دوشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۱جوجه‌کبابماست
سه شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۲تعطیلتعطیل
چهارشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۳چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۶چلوکبابماست
یکشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۷سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۸چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه۱۳۹۸-۱۱-۲۹استانبولی پلوسالاد شیرازی
چهارشنبه۱۳۹۸-۱۱-۳۰خوراک همبرگرآش رشته