هنر و فوق‌برنامه

اهمیّت فعّالیت‌های هنری در دوران کودکی بر کسی پوشیده نیست. نقش پررنگ این فعّالیت‌ها در حوزه‌های مختلف رشد شناختی، هیجانی، اجتماعی و جسمانی به ما کمک می‌کند تا در پرورش کودکانی هوشیار، خلّاق و توانا توفیق بیشتری داشته باشیم. در این میان دوره اوّل دبستان به عنوان نقطه آغازین تجربه‌های هنری، اهمیّت بسیار زیادی در شکل‌گیری علاقه کودکان به هنر و استفاده مناسب از آن در برنامه آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان دارد. دبستان روزبه در دوره اوّل با طرّاحی مدلی مطلوب در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه هنر توانسته است بستر مناسبی برای شناخت توانایی‌های دانش‌آموزان و امکان پیگیری رشته‌های هنری مختلف را فراهم کند.

اهداف آموزشی و تربیتی ما در برنامه هنر دوره اوّل دبستان به شرح زیر است:

 • پرورش خلّاقیت

 • افزایش آگاهی نسبت به خود و محیط

 • پرورش قوّه تخیّل

 • شناخت و ابراز هیجانات و احساسات

 • ایجاد حسّ توانمندی در خلق و ارائه آثار هنری

 • تقویت سازمان‌دهی تصویر، حجم و فرآیندهای کلامی

 • افزایش تحمّل کاری و جرئت‌ورزی

 • مشاهده دقیق

 • شناخت و پیگیری علایق هنری

 • آشنایی با مواد و ابزار مختلف

 • تقویت مهارت‌های دست‌ورزی

 • نقّاشی – پیش‌دبستانی | اوّل | دوم

 • نقّاشی انگشتی – اوّل

 • تصویرسازی – اوّل

 • کارت‌پستال‌سازی – اوّل

 • کاردستی – پیش‌دبستانی | اوّل | دوم

 • کار با گل – پیش‌دبستانی | اوّل | دوم

 • کلاژ – اوّل | دوم

 • اریگامی، جنگل کاغذی و پازل – اوّل

 • هواپیمای کاغذی و شهرسازی – دوم

 • بازی‌های نمایشی – پیش‌دبستانی | اوّل | دوم

 • نمایش عروسکی – اوّل