دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتنحوه برگزاری
پیش دبستانی تعامل و همکاری با کودکپدر و مادردکتر فیاض‌بخش2چهارشنبه21 مهر 28 مهر15:30 تا 17:00مجازی
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانپدر و مادردکتر فیاض‌بخش2چهارشنبه5 آبان12 آبان15:30 تا 17:00مجازی
دوممسئولیت پذیری (نظم تحصیلی - آموزشی)پدر و مادردکتر کمن2دوشنبه19 مهر26 مهر15:30 تا 17:00مجازی
نام دوره: تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیّت‌پذیری جلسه اوّل
2 مسئولیّت‌پذیری جلسه دوم

نام دوره: آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب:والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه اول
2  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان جلسه دوم

نام دوره: مسئولیّت‌پذیری (نظم تحصیلی-آموزشی)

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیّت‌پذیری جلسه اوّل
2 مسئولیّت‌پذیری جلسه دوم

عناوین کارگاه‌های آموزشی والدین

  • کارگاه قصّه‌گویی – پیش‌دبستان

  • کارگاه مقدّمات مهارت نوشتن – پیش‌دبستان

  • کارگاه مدادگیری و نشستن – پایه اوّل

  • کارگاه تکلیف – پایه اوّل

  • کارگاه بازی – پایه اوّل