دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
پیش دبستانی تعامل و همکاری با کودک پیش دبستانیپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخش2سه‌شنبه، چهارشنبه27مهر5 آبان15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانپدر و مادرجناب آقای دکتر فیاض‌بخش2چهارشنبه21مهر28مهر15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
دوممسئولیت پذیری (نظم تحصیلی - آموزشی)پدر و مادرجناب آقای دکتر کمن2دوشنبه1 آذر8 آذر15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ تعامل و همکاری با کودک پیش دبستانی دریافت فایل جلسه اول
2 تعامل و همکاری با کودک پیش دبستانی دریافت فایل جلسه دوم
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان دریافت فایل جلسه اول
2  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان دریافت فایل جلسه دوم
شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیت پذیری (نظم تحصیلی – آموزشی) دریافت فایل جلسه اول
2 مسئولیت پذیری (نظم تحصیلی – آموزشی) دریافت فایل جلسه دوم

عناوین کارگاه‌های آموزشی والدین

  • کارگاه قصّه‌گویی – پیش‌دبستان

  • کارگاه مقدّمات مهارت نوشتن – پیش‌دبستان

  • کارگاه مدادگیری و نشستن – پایه اوّل

  • کارگاه تکلیف – پایه اوّل

  • کارگاه بازی – پایه اوّل