دانش‌افزایی والدین

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های مورد نیاز را به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی والدین در ارتباط با فرزندشان برگزار نماید. این دوره‌ها نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی میان مدرسه و خانواده به عنوان دو رکن مهمّ فرآیند آموزش و پرورش دانش‌آموزان دارد. در مقطع دبستان 1، دو نوع دوره آموزشی برای والدین گرامی برگزار می‌گردد:

پایهموضوعمخاطبمدرستعداد جلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
پیش دبستانی تعامل و همکاری با کودکپدر و مادردکتر فیاض‌بخش2سه‌شنبه، چهارشنبه27مهر5 آبان15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانپدر و مادردکتر فیاض‌بخش2چهارشنبه21مهر28مهر15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان
دوممسئولیت پذیری (نظم تحصیلی - آموزشی)پدر و مادردکتر کمن2دوشنبه1 آبان8 آبان15:30 تا 17:00سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: تعامل و همکاری با کودک پیش‌دبستانی

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیّت‌پذیری دریافت فایل جلسه اول
2 مسئولیّت‌پذیری دریافت فایل جلسه دوم

نام دوره: آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان

مدرس: دکتر فیّاض‌بخش

مخاطب:والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان دریافت فایل جلسه اول
2  آسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستان دریافت فایل جلسه دوم

نام دوره: مسئولیّت‌پذیری (نظم تحصیلی-آموزشی)

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

شماره جلسه موضوع دریافت فایل
۱ مسئولیّت‌پذیری دریافت فایل جلسه اول
2 مسئولیّت‌پذیری دریافت فایل جلسه دوم

عناوین کارگاه‌های آموزشی والدین

  • کارگاه قصّه‌گویی – پیش‌دبستان

  • کارگاه مقدّمات مهارت نوشتن – پیش‌دبستان

  • کارگاه مدادگیری و نشستن – پایه اوّل

  • کارگاه تکلیف – پایه اوّل

  • کارگاه بازی – پایه اوّل