برنامه های پیش دبستانی

برنامه‌ی زمانی
۸:۰۰ تا ۹:۰۰بیدار شدن از خواب و آماده شدن برای شروع فعالیت‌ها
۹:۰۰ تا ۹:۴۰زنگ ۱
۹:۴۰ تا ۱۰:۰۰استراحت
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۴۰زنگ ۲
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۰۰استراحت
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۴۰زنگ ۳
۱۱:۴۰ تا ۱۲استراحت
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۴۰زنگ ۴

روزنوع برنامهزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴
شنبهمجازیریاضیعلومقصه‌گوییزبان‌آموزی
یکشنبهبرنامه حضوری (گروه ۱)
دوشنبهمجازیهنردست‌ورزیمهارت‌های زندگیعلوم
سه شنبهبرنامه حضوری (گروه ۲)
چهارشنبهمجازیریاضیعلومزبان‌آموزیهنر

ردیفبرنامهروزتاریخساعتمحل
1كارگاه بازی 1یکشنبه۲۷ مهر15:30 الی 16:30مجازی
2كارگاه بازی 2دوشنبه۲۸ مهر15:30 الی 16:30مجازی
3كارگاه بازی 3سه‌شنبه۲۹ مهر15:30 الی 16:30مجازی
4كارگاه قصه گويی 1دوشنبه19 آبان15:30 الی 16:30مجازی
5كارگاه قصه گويی 2سه‌شنبه20 آبان15:30 الی 16:30مجازی
6كارگاه قصه گويی 3چهارشنبه21 آبان15:30 الی 16:30مجازی
7كارگاه مدادگيری 1سه‌شنبه18 آذر15:30 الی 16:30مجازی
8كارگاه مدادگيری 2شنبه22 آذر15:30 الی 16:30مجازی
9كارگاه مدادگيری 3يكشنبه23 آذر15:30 الی 16:30مجازی
کلاسملاقات حضوریتماس تلفنی
گلشنبه 11:00 الی 12:00یک‌شنبه 11:30 الی 12:30
غنچهشنبه 12:30 الی 13:30دوشنبه 11:30 الی 12:30
سبزهدوشنبه 11:00 الی 12:00سه‌شنبه 11:30 الی 12:30
شکوفهدوشنبه 12:30 الی 13:30چهارشنبه 11:30 الی 12:30
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستانیک‌شنبه: ۷:۳۰ الی ۸:۳۰-
خانم نقویسرپرست پيش دبستان-سه‌شنبه: 10:۰۰ الی 11:00