ورزش

در عرصه زندگی، سلامت و آمادگی جسمانی پیوند بسیار نزدیکی با سلامت روح و روان افراد دارد و بر کیفیت زندگی فرد کاملاً اثرگذار است. به همین جهت، دبستان روزبه در برنامه‌ریزی تحصیلی دانش‌آموزان و اجرای آن، برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی متنوعی را در نظر گرفته است تا همگی دانش‌آموزان رشد جسمی و نشاط روحی مورد نیاز را مورد توجه قرار داده و به آن بپردازند. هدف کلی این فعالیت‌ها، تامین سلامتی، تقویت عضلات بدن، چابکی دانش‌آموزان و ارتقای نشاط روحی و روانی ایشان است. بنابراین ورزش به صورت یک جزء مهم از برنامه آموزشی دانش‌آموزان در مدرسه درآمده است.

اجزای گوناگون برنامه ورزشی دبستان در دوره اوّل در ادامه آمده است.

کلاس ورزشی

کلاس‌های ورزش هفتگی

در برنامه هفتگی دانش‌آموزان پایه اوّل و دوم، مجموعاً 6 زنگ ورزش در نظر گرفته شده است که دو زنگ آن آموزش شنا، دو زنگ ژیمناستیک و دو زنگ مربوط به دو و میدانی است. در کلاس‌های ورزشی علاوه بر نرمش و تقویت آمادگی جسمانی عمومی، ورزش مورد نظر به صورت تخصصی آموزش داده می‌شود.

آموزش شنا

آموزش شنا در مؤسسه فرهنگی روزبه یکی از برنامه‌های ثابت ورزشی است که از اولین سال‌های دبستان تا آخرین سال‌ دبیرستان پیگیری می‌شود. دانش‌آموزان پایه اوّل و دوم، دو ساعت از برنامه هفتگی خود را در استخر مجموعه ورزشی بامداد (جنب مؤسسه) به یادگیری و تمرین شنا می‌پردازند.

اردوی تابستان

کلاس‌ها و برنامه‌های ورزشی اختصاصی به سال تحصیلی ندارد. در ایّام تابستان نیز برنامه استخر، کلاس‌ ژیمناستیک و زنگ بازی در برنامه ثابت اردوی تابستان قرار دارند. توضیحات بیشتر را  می‌توانید در صفحه «اردوی تابستان» مشاهده فرمایید.

مسابقه ورزشی

مسابقات ورزشی

مسابقات ورزشی فرصتی است برای محک زدن توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان و افزایش نشاط و پویایی بیشتر در محیط مدرسه. این مسابقات در رشته‌های مختلف فردی و گروهی برگزار می‌گردد. توضیحات بیشتر در مورد مسابقات ورزشی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

اردوها و برنامه‌های تفریحی

برنامه‌های تفریحی، بازی‌ها و اردوهای تفریحی – ورزشی، به عنوان مکمّلی بر برنامه‌های آموزشی مدرسه در زمینه ورزش به شمار می‌رود. علاوه بر اختصاص زمان‌هایی برای بازی در حیاط مدرسه در برنامه روزانه، در بعضی از اردوهای تفریحی فرصت بازی و ورزش فراهم می‌شود.

کلاس‌های ورزش هفتگی

دانش‌آموزان پایه‌های اوّل و دوم دبستان در برنامه هفتگی خود، علاوه بر دو ساعت آموزش شنا، چهار ساعت ورزش دارند، که دو ساعت از آن به ژیمناستیک و دو ساعت از آن به دو و میدانی اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، برای تقویّت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، تست‌های آمادگی جسمانی متناسب با شرایط سنّی و بدنی از ایشان گرفته می‌شود.

داشتن آمادگی جسمانی مناسب و ورزیدگی بخش مهمّی از سلامت دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهد. به این جهت قسمتی از کلاس‌های ورزشی به این موضوع اختصاص می‌یابد. آمادگی جسمانی شامل چهار حوزه انعطاف‌پذیری، استقامت، سرعت و قدرت می‌باشد که توانمندی دانش‌آموزان در این چهار حوزه از طریق تست‌هایی نظیر دراز و نشست، انعطاف‌پذیری کششی، پرش ارتفاع (سارجنت) و دوی سرعت 30 متر سنجیده می‌شود.

دو ساعت از برنامه هفتگی دانش‌آموزان اوّل و دوم به ژیمناستیک اختصاص می‌یابد که در این کلاس‌ها مهارت‌های گوناگون ژیمناستیک شامل نیم‌وارو، بالانس، غلتیدن، جفتی و پل، پرش و درو و چرخ و فلک با دانش‌آموزان تمرین می‌شود.

دو ساعت از برنامه هفتگی دانش‌آموزان اوّل و دوم به دو و میدانی و آموزش و تمرین مهارت‌های گوناگون ورزش مادر اختصاص دارد. دانش‌آموزان در این کلاس‌ها با مهارت‌های مختلف پرش، پرتاب توپ، استارت، دویدن، حرکت زانو بلند و گام و فرود آشنا شده و آن‌ها را تمرین می‌کنند.

آموزش شنا

آموزش شنا در موسسه فرهنگی روزبه یکی از برنامه‌های ثابت ورزشی، از اولین سال‌های دبستان تا آخرین سال‌ دبیرستان می‌باشد. دانش‌آموزان پایه‌های اوّل و دوم هفته‌ای دو ساعت برنامه استخر را در مجموعه ورزشی بامداد (جنب موسسه) برگزار می‌نمایند. همچنین در ایام تابستان، این کلاس‌ها دنبال می‌شود.
برنامه‌ریزی آموزش شنا در موسسه روزبه به گونه‌ای است که دانش‌آموزان بتوانند در پایان کلاس دوازدهم، علاوه بر فراگرفتن چهار شنای اصلی (کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه) و دستیابی به آمادگی جسمانی مناسب در ورزش شنا، موفق به دریافت مدرک درجه سه نجات غریق شوند.