صفحه اصلی2023-09-27T09:16:18+03:30

آخرین اخبار دبستان دوره2 روزبه

لیست اخبار

مجله پرورشی

مسابقات ورزشی

آموزش مجازی

معرفی دبستان دوره 2

دوران دبستان به یقین پایه‌ای‌ترین دوران دوازده سال تحصیلات عمومی است و به همین جهت از حسّاسیّت و اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. ضرورت دارد فرآیندهای آموزشی و تربیتی در این دوره با به‌کارگیری دانش و تجربه آموزشی و پرورشی طرّاحی و اجرا شود تا دانش‌آموزان آموزش‌های باکیفیّتی دریافت کرده و در عین حال فرصت رشدی همه‌جانبه را تجربه کنند. دبستان روزبه در دوره دوم با اهتمام نسبت به این مسئله، در تلاش است تا با ایجاد بستری مناسب زمینه‌ی ارتقای آموزشی، پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان خود را فراهم کند.

درباره دبستان دوره 2
Go to Top