برنامه های پایه سوم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
12:25 تا 13:10 زنگ پنجم
13:25 تا 14:10 زنگ ششم
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
روز هفتهکلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفرایانهرایانههنرهنرفارسیزیبانویسی
بهنرهنررایانهرایانهزیبانویسیفارسی
یکشنبهالف ریاضیهدیهقرآنفارسیورزشورزش
ب هدیهریاضیفارسیقرآناجتماعیآزمایشگاه
دوشنبهالف زبانزبانریاضیمشاورهفارسیفارسی
بریاضیمشاورهزبانزبانورزشورزش
سه شنبهالف ریاضیعلومهدیه/احکامقرآنورزشورزش
بعلومریاضیقرآنهدیه/احکامفارسیفارسی
چهارشنبهالف علومآزمایشگاهاملااجتماعیفارسیریاضی
بورزشورزشعلوماملاریاضیفارسی
پنج شنبهالف اجتماعیریاضیزبانزبان
بزبانزبانریاضیاجتماعی
ردیفروزتاریخعنوانساعت
1سه‌شنبه29 شهريورجلسه معارفه اوليا17:30 الی 19
2یکشنبه24 مهر جلسه روش 15:30 الی 17:00
3دوشنبه16 آبان دانش‌افزایی 15:30 الی 17:00
4دوشنبه23 آباندانش‌افزایی 15:30 الی 17:00
5سه‌شنبه4 بهمنکارنامه نیم‌سال اول15:30 الی 16:30
6یکشنبه28 اسفندکارنامه میان نیم‌سال دوم -
7پنجشنبه21 اردیبهشتجشن پایان سال15 الی 17
8سه شنبه9 خرداد توزیع کارنامه نیم سال دوم-

برنامه روخوانی و حفظ پایه سوم - نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد
زلزال
مسد
40
30
20
آبانانفطار
نصر
قريش
140
20
25
آذرقارعه
كافرون
فلق
80
25
20
دیعاديات
ناس
80
20
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ پایه سوم - نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنآيه الكرسي
قدر
عصر
155
25
15
اسفندشمس
فيل
تين
110
25
30
فروردینماعون
تكاثر
همزه
30
25
30
اردیبهشتانشراح
كوثر
توحيد
25
15
15
جمع امتیاز در نیم سال اول500

نوبتروزتاریخ
1شنبه9 مهر
2یک شنبه 15 آبان
3یک شنبه 22آبان
4 دوشنبه14 آذر
5چهارشنبه7 دی
6یک شنبه 11 دی
7يك شنبه 25 دی
8شنبه1 بهمن
9چهار شنبه 10 اسفند
10دوشنبه 15 اسفند
11 شنبه 23 اردیبهشت
12شنبه 30 ارديبهشت

ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوگاه شهيد باهنردوشنبه18 مهر
2عصری در مدرسه سه‌شنبه10 آبان
3نمايش جانورانشنبه3 دی
4تشويقی ترم 1دوشنبه 10 بهمن
5امام زاده صالح (ع) چهارشنبه 3 اسفند
6پارك ترافيك سه‌شنبه 5 اردیبهشت
7اردوی يك روزه جاجرود يك‌شنبه 17 اردیبهشت

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانپنج‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای قاسمیمعاون آموشی دبستان---یکشنبه: 8:00 الی 9:00
آقای افشاریمعلّم راهنمای پایه سومشنبه: 9:00 الی 11پنج‌شنبه: 8:00 الی 9:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939

روزتاریخ غذادسر
شنبه1402-03-06عدس پلو
ماست و خيار
یکشنبه1402-03-07آبگوشت
ماست و خيار
دوشنبه1402-03-08چلو خورش قیمه
سالاد کلم
سه شنبه1402-03-09چلوکباب كوبيده
ماست
چهارشنبه1402-03-10باقالی پلو گوشت
ماست و خيار
شنبه1402-03-13استانبولی پلو
ماست و خيار
یکشنبه1402-03-14----------
دوشنبه1402-03-15----------
سه شنبه1402-03-16ماکارونی
سالاد کلم
چهارشنبه1402-03-17خوراک مرغ و قارچ
سوپ شير