پایه چهارم2022-11-16T10:51:25+03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
تکالیف و جزوات پایه چهارم
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه چهارم

برنامه‌های پایه چهارم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
12:25 تا 13:10 زنگ پنجم
13:25 تا 14:10 زنگ ششم
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالف زبانزبانفارسیآزمایشگاهعلوماجتماعی
بفارسیآزمایشگاهزبانزباناجتماعیعلوم
يكشنبه الف قرآنریاضیورزشورزشاجتماعیهدیه / احکام
بورزشورزشقرآنریاضیهدیه / احکاماجتماعی
دوشنبه الف ریاضیریاضیهنرهنرعلومفارسی
بهنرهنرریاضیریاضیفارسیعلوم
سه شنبه الف فارسیفارسیهدیه / احکامقرآنعلوممشاوره
بهدیه / احکامقرآنفارسیفارسیمشاورهعلوم
چهارشنبهالف ورزشورزشزبانزبانریاضیاملا
بزبانزبانورزشورزشاملاریاضی
پنج شنبه الف رایانهرایانهریاضیفارسی
بفارسیریاضیرایانهرایانه

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1چهارشنبه29 شهريورجلسه معارفه اوليا15:30الی 17
2شنبه4 آذرکارنامه میان نیم سال اول16الی 17
3یکشنبه1 بهمنکارنامه نیم‌سال اول15:30الی 16:30
4دوشنبه28 اسفندکارنامه میان نیم‌سال دوم
5چهارشنبه2 خردادجشن پایان سال15:30الی 17:30
6چهارشنبه9 خردادکارنامه نیم سال دوم

برنامه روخوانی و حفظ پایه چهارم - نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرماعون
زلزال
کافرون
25
30
20
آبانآیه الکرسی
2 آیه آخر بقره
70
110
آذرعلق
انشراح
تکاثر
110
20
20
دیضحی
همزه
70
25

جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ پایه چهارم - نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمناعلي
قارعه
110
35
اسفندشمس
تين
قدر
50
25
20
فروردينبروج165
ارديبهشتانفطار
عادیات
60
35
جمع امتیاز در نیم سال اول500
نوبتروزتاریخ (03-1402)
1سه شنبه4 مهر
2چهار شنبه19 مهر
3دوشنبه1 آبان
4شنبه20 آبان
5دو شنبه6 آذر
6چهارشنبه15 آذر
7دوشنبه11 دی
8شنبه23 دی
9شنبه14 بهمن
10سه‌شنبه15 اسفند
11چهارشنبه12 اردیبهشت
12سه شنبه18 ارديبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوي يك روزه اردوگاه شهيد باهنرسه‌شنبه18مهر
2عصری در مدرسهشنبه13 آبان
3امام زاده علی اكبر(ع)یکشنبه12 آذر
4تشويقی ترم 1سه‌شنبه10 بهمن
5شبی در مدرسهپنجشنبه12 بهمن
6گنبد مینادو شنبه7 اسفند
7موزه ایران باستاندوشنبه14 اسفند
8اردوی يك روزه جاجرودسه شنبه4 ارديبهشت
9تشويقی ترم 2یکشنبه20 خرداد
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانپنج‌شنبه: 7:30 الی 8:30
آقای قاسمیمعاون آموزشی دبستاندوشنبه: ۸:۰۰ الی ۹:۰۰
آقاي بهرام‌نیامعلّم راهنمای پايه‌ی چهارمدوشنبه 8:30 الی 10:30سه شنبه 8:30 الی 9:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939
روزتاریخ غذادسر
دوشنبه1402-08-22چلو خورش فسنجانماست
سه شنبه1402-08-23ته چین مرغسوپ شير
چهارشنبه1402-08-24كوفتهماست و خيار
شنبه1402-08-27ماکارونیسالاد شيرازی
یکشنبه1402-08-28جوجه كبابماست و خيار
دوشنبه1402-08-29باقالی پلو گوشتماست
سه شنبه1402-08-30الویهسوپ مرغ
چهارشنبه1402-09-01چلو خورش قورمه سبزیسالاد کلم
شنبه1402-09-04عدس پلوماست
یکشنبه1402-09-05چلوکباب كوبيدهماست
دوشنبه1402-09-06چلو خورش قیمهسوپ شير
سه شنبه1402-09-07لوبیا پلوسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-08خوراك كتلتآش بلغور گندم
شنبه1402-09-11کباب تابه‌ایماست و خيار
یکشنبه1402-09-12استانبولی پلوسالاد شيرازی
دوشنبه1402-09-13سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
سه شنبه1402-09-14آبگوشتماست و خيار
چهارشنبه1402-09-15چلوخورش مرغ و بادمجانماست
شنبه1402-09-18ته چین مرغسوپ جو
یکشنبه1402-09-19خوراک همبرگرآش رشته
دوشنبه1402-09-20زرشك پلو مرغماست و خيار
سه شنبه1402-09-21چلو خورش كرفسسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-22چلوكباب مرغماست

فایل‌ها و مستندات

Go to Top