برنامه های پایه پنجم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
12:25 تا 13:10 زنگ پنجم
13:25 تا 14:10 زنگ ششم
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
روز هفته كلاس زنگ 1 زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبه الف فارسیهدیه/احکامعلوماجتماعیریاضیریاضی
بهدیه/احکامفارسیریاضیریاضیورزشورزش
يكشنبهالف هدیهفارسیفارسیمشاورهقرآنعلوم
بفارسیهدیهمشاورهفارسیعلومقرآن
دوشنبهالف زبانزبانریاضیریاضیورزشورزش
بعلوماجتماعیزبانزبانریاضیریاضی
سه شنبهالف املاقرآنعلومفارسیاجتماعیآزمایشگاه
بقرآناملافارسیعلومآزمایشگاهاجتماعی
چهارشنبه الفورزشورزشهنرهنرفارسیریاضی
ب هنرهنرورزشورزشریاضیفارسی
پنج شنبه الفرایانهرایانهزبانزبان
ب زبانزبانرایانهرایانه

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1دو‌شنبه28 شهريورجلسه معارفه 15:30 الی 17:00
2یکشنبه8 آبانجلسه روش15:30الی 17:00
4دوشنبه14 آذردانش‌افزایی15:30 الی 17:00
5دوشنبه21 آذردانش‌افزایی15:30 الی 17:00
6چهارشنبه5 بهمنکارنامه نیم‌سال اول15:30الی 16:30
7یکشنبه28 اسفندکارنامه میان‌نیم سال دوم -
8جمعه29 اردیبهشتجشن پایان سال 9 الی 11
9چهارشنبه10 خردادتوزیع کارنامه نیم سال دوم -

برنامه روخوانی و حفظ پایه پنجم - نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهراعلي
آيه الكرسي
45
60
آبانبلد
عاديات
105
30
آذرطارق
انفطار
50
50
دیليل
قارعه
100
30
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ پایه پنجم - نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنانشقاق
2آيه آخربقره
140
45
اسفندغاشيه
ضحي
130
30
فروردينبروج70
ارديبهشتعلق
شمس
45
40
جمع امتیاز در نیم سال اول500
نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه27 مهر
2شنبه1 آبان
3شنبه21 آبان
4چهار شنبه9 آذر
5شنبه19 آذر
6شنبه10 دی
7چهارشنبه 14 دی
8یک شنبه16 بهمن
9دوشنبه1 اسفند
10یک شنبه 10 اردیبهشت
11دوشنبه18 اردیبهشت
12یک شنبه31 اردیبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1شبی در جاجرودپنج شنبه14 مهر
2موزه علوم زمينشنبه5 آذر
3تشويقی ترم 1سه‌شنبه11 بهمن
4امام‌زاده پنج‌تن (ع)سه‌شنبه2 اسفند
5اردوی يك روزه جاجرودشنبه9 ارديبهشت
6تشويقی ترم 2شنبه20 خرداد
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانپنج‌شنبه: 7:30 الی 8:30---
آقای قاسمیمعاون آموزشی دبستان---یکشنبه: 8:00 الی 10:00
آقای سرندیمعلّم راهنمای پايه‌ی پنجمچهارشنبه: 8:00 الی 10:00شنبه: 9:00 الی 10:00
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939
روزتاریخ غذادسر
شنبه1402-03-06عدس پلو
ماست و خيار
یکشنبه1402-03-07آبگوشت
ماست و خيار
دوشنبه1402-03-08چلو خورش قیمه
سالاد کلم
سه شنبه1402-03-09چلوکباب كوبيده
ماست
چهارشنبه1402-03-10باقالی پلو گوشت
ماست و خيار
شنبه1402-03-13استانبولی پلو
ماست و خيار
یکشنبه1402-03-14----------
دوشنبه1402-03-15----------
سه شنبه1402-03-16ماکارونی
سالاد کلم
چهارشنبه1402-03-17خوراک مرغ و قارچ
سوپ شير