کتابخانه

کتاب از دیرباز به عنوان یاری همراه در تعالی اندیشه و افکار بشر نقشی غیر قابل انکار داشته است. چه بسیار بزرگانی که پس از بدرود حیات، ایشان را به نام کتاب‌هایی که از خود بر جای گذاشته‌اند می‌شناسیم که این خود نکته‌ای‌ است بر اهمّیّت کتاب. از همین رو کتابخانه همواره محلی برای فراغت از کار و دغدغه‌های معمول روزانه و مکانی مناسب و آرام برای سپری کردن ساعتی با این یار مهربان بوده است. به این ترتیب تلاش شده است تا کتابخانه دبستان ۲،‌ محیطی مناسب و مجهّز برای دانش‌آموزان باشد:

  • به‌روزرسانی عناوین کتاب‌ها و طبقه‌بندی موضوعی آن‌ها

  • امانت کتاب به صورت هفتگی توسّط دانش‌آموزان

  • امکان مطالعه کتاب‌ها و نشریّات در زنگ‌های تفریح

کتابخوانی

کتاب‌خوانی

علاوه بر آماده‌سازی فضای کتابخانه جهت استفاده دانش‌آموزان، برنامه‌هایی در جهت تشویق دانش‌آموزان به کتابخوانی نیز در دبستان انجام می‌شود؛ در این برنامه‌ها تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان در کنار توجّه به دروس رسمی، مطالعه را به عنوان یک فعّالیّت جانبی در برنامه خود قرار داده و با کتاب و کتابخوانی مأنوس باشند:

  • برگزاری نمایشگاه‌های کتاب (ایستگاه کتابخوانی)

  • برگزاری مسابقات متنوّع کتاب‌خوانی

  • معرّفی کتاب‌های منتخب