همکاران مقطع

امیر اکبرزاده
امیر اکبرزادهمدیر
غلامرضا صفایی
غلامرضا صفاییمشاور
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزسرپرست

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

علی کرمی
علی کرمی معاون آموزشی
سیدوحید خرازانی
سیدوحید خرازانیمدیر دروس
امیرحسین افشاری
امیرحسین افشاریمعلم راهنمای پایه سوم
امیر بهرام نیا
امیر بهرام نیامعلم راهنمای پایه چهارم
احمدسرندی
احمدسرندیمعلم راهنمای پایه پنجم
حمید ظربفی
حمید ظربفیمعاون پرورشی
احمد توکلی
احمد توکلیمسؤول فوق برنامه
حمیدرضا فلاحی
حمیدرضا فلاحیمعلم ریاضی پایه سوم و چهارم
مهدی دریا افزون
مهدی دریا افزونمعلم علوم پایه چهارم و پنجم
حمیدرضا خداوردی
حمیدرضا خداوردیمعلم فارسی پایه چهارم و پنجم

همکاران گروه اجرایی

رضا پورتیموری
رضا پورتیموریمعاون اجرایی
امیرحسین مرادخانی
امیرحسین مرادخانینظامت
داوود درختی
داوود درختیروابط عمومی
محمد برزگر
محمد برزگرخدمات
علی حسین ملکی
علی حسین ملکیسرایداری

دبیران دروس