همکاران مقطع

امیر اکبرزاده
امیر اکبرزادهمدیر
غلامرضا صفایی
غلامرضا صفاییمشاور
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزسرپرست

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

محمود قاسمی
محمود قاسمیمعاون آموزشی
محمدحمزه پیکانفر
محمدحمزه پیکانفرمدیر دروس
حمیدرضا ظربفی
حمیدرضا ظربفیمعاون پرورشی
امیرحسین افشاری
امیرحسین افشاریمعلم راهنمای پایه سوم
امیر بهرام نیا
امیر بهرام نیامعلم راهنمای پایه چهارم
احمدسرندی
احمدسرندیمعلم راهنمای پایه پنجم
حمیدرضا فلاحی
حمیدرضا فلاحیمعلم ریاضی پایه سوم و چهارم
مهدی دریا افزون
مهدی دریا افزونمعلم علوم پایه چهارم و پنجم
حمیدرضا خداوردی
حمیدرضا خداوردیمعلم فارسی پایه چهارم و پنجم

همکاران گروه اجرایی

عبدالحسین هدایت راد
عبدالحسین هدایت رادروابط عمومی
رضا پورتیموری
رضا پورتیموریمعاون اجرایی
علی بابایی
علی بابایینظامت
مهیار عبدی
مهیار عبدینظامت
محمد برزگر
محمد برزگرخدمات
میثم زلفی
میثم زلفیخدمات
علی حسین ملکی
علی حسین ملکیسرایداری
محمدرضا یوسف زاده
محمدرضا یوسف زادهتأسیسات

دبیران دروس