فعّالیت‌های آموزشی

آموزش صحیح و یکی از مهترین رسالت‌های مدرسه روزبه می‌باشد. محورهای آموزشی مدرسه شامل طرح درس،‌ منابع آموزشی، نظارت و ارزشیابی مستمر، کارگروهی و فعالیت‌های عملی و مهارتی می‌باشد.

دروس تکمیلی

از آن‌جا که نیازهای آموزشی دانش‌آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش می‌باشد، فعالیت‌های آموزشی در دبستان دوره ۲ محدود به کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی رسمی نیست و مدرسه با توجّه به امکانات و توانمندی‌های خود، فعّالیّت‌های آموزشی دیگری را نیز جهت تکمیل برنامه‌های رسمی آموزشی در نظر گرفته است و این موارد را در برنامه هفتگی دانش‌آموزان گنجانده است. به طور مشخص، آموزش زبان انگلیسی، رایانه، قرآن، ورزش و آزمایشگاه از جمله مواردی است که به صورت ثابت در برنامه هفتگی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، این آموزش‌ها غیر از آموزش‌هایی است که به صورت کلاس‌های گروه اندیشه یا فوق‌برنامه و ویژه دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند برگزار می‌گردد.

زبان انگلیسی

آموزش زبان

رایانه

Cities XXL

قرآن

قرائت قرآن

هنر

نقاشی با ماسه

آزمایشگاه

آشنایی با حیوانات

ورزش

کارنمای امتیازی

کارنما نمود تمامی فعّالیت‌های دانش‌آموز از جمله فعّالیت‌های آموزشی، پرورشی و انضباطی می‌باشد. تمامی فعّالیت‌های دانش‌آموزان به صورت روزانه در نرم‌افزار مدرسه ثبت گردیده و توسط اولیا قابل مشاهده می‌باشد. اولیا در پایان نیمسال می‌توانند گزارش‌های متنوعی از فعّالیت‌های فرزند خود از طریق سایت مدرسه دریافت نمایند.