هنر و فوق‌برنامه

اهمیّت فعّالیت‌های هنری در دوران کودکی بر کسی پوشیده نیست. نقش پررنگ این فعّالیت‌ها در حوزه‌های مختلف رشد شناختی، هیجانی، اجتماعی و جسمانی به ما کمک می‌کند تا در پرورش کودکانی هوشیار، خلّاق و توانا توفیق بیشتری داشته باشیم. هدف اصلی در برنامه هنر دبستان روزبه، ایجاد علاقه در میان دانش‌آموزان نسبت به هنر و استفاده مناسب از آن در برنامه آموزشی و پرورشی است. دبستان روزبه در دوره دوم با طرّاحی مدلی مطلوب در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه هنر توانسته است بستر مناسبی برای شناخت توانایی‌های دانش‌آموزان و امکان پیگیری رشته‌های هنری مختلف را فراهم کند.

اهداف آموزشی و تربیتی ما در برنامه هنر دوره دوم دبستان به شرح زیر است:

 • پرورش کودک خلّاق، هوشیار و آگاه به خود و محیط

 • پرورش قوّه تخیّل

 • شناخت و ابراز هیجانات و احساسات

 • ایجاد احساس توانمندی در خلق و ارائه آثار هنری

 • تقویت سازمان‌دهی تصویر، حجم و فرایندهای کلامی

 • افزایش تحمّل کاری و جرئت‌ورزی

 • مشاهده دقیق

 • آشنایی با مواد و ابزار مختلف

 • تقویت مهارت‌های دست‌ورزی

 • نقّاشی با آبرنگ – سوّم

 • نقّاشی با شن – چهارم

 • طرّاحی با مداد – پنجم

 • کار با گِل – سوّم

 • کاردستی با ایفلوت – سوّم

 • عروسک مفتولی – چهارم

 • تار و پود – چهارم

 • احجام هندسی – پنجم

 • کاردستی با ابر – پنجم

 • دوخت و دوز – سوّم

 • آشپزی – چهارم

 • دومینو – پنجم