زبان انگلیسی

از آن‌جایی که شروع آموزش زبان انگلیسی در سنین کودکی و خردسالی می‌تواند یادگیری عمیق‌تری را در پی داشته باشد، آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه فرهنگی روزبه نیز از سال دوم دبستان آغاز می‌شود. این آموزش‌ها در دوران دبستان از سال‌های دوم تا پنجم دبستان و با همکاری مؤسسه علوم و فنون هرمس انجام می‌پذیرد.
دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا پنجم چهار ساعت در هفته، در دو روز و روزی دو ساعت، مطابق برنامه آموزشی مؤسسه هرمس آموزش داده می‌شوند. دانش‌آموزان در هر کلاس در دو گروه پانزده نفره و هر گروه با یک مربّی آموزش می‌بینند. هر جلد از کتاب‌های آموزشی مؤسسه، تحت عنوان Family and Friends، در چند سطح (Level) آموزش داده می‌شوند که در جدول زیر جزئیات آن آمده است.

پایه / ترم پاییز زمستان بهار تابستان
سوم F1 A F1 B F1 C F1 D
چهارم F2 A F2 B F2 C F2 D
پنجم F3 A F3 B F3 C F3 D

در کلاس‌های زبان تلاش می‌شود تا هر یک از مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی تقویّت شوند:

  • مهارت Speaking – مکالمات پیشرفته‌تر و Role playing

  • مهارت Listening – از مکالمات کوتاه و ساده تا مکالمات پیشرفته‌تر

  • مهارت Reading– متون ساده با استفاده از کتاب‌های داستان مرتبط

  • مهارت Writing – از جملات ساده تا متن‌های کوتاه