برنامه های پایه چهارم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه 07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس 07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15 زنگ تفريح
07:35 تا 08:20 كلاس 1 08:15 تا 09:00 كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح 09:00 تا .09:15 تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00 كلاس 3
09:20 تا 09:40 تغذيه 10:00 تا 10:15 زنگ تفريح
09:40 تا 10:25 كلاس 310:15 تا 11:00 كلاس 4
10:25 تا 10:40 زنگ تفريح 11:00 تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25 كلاس 4 11:05 حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30 جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30 جا به جايی
12:30 تا 13:15 كلاس 5
13:15 تا 13:30 زنگ تفريح
13:30 تا 14:15 كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55 نماز خانه
14:55 تخليه كلاس ها و راهروها
15:00 حركت سرويس ها
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالف ورزش ورزش هنرهنررياضیآزمايشگاه
بهنرهنرورزش ورزشآزمايشگاه رياضی
يكشنبه الف هديه های آسماناملارياضیمطالعات اجتماعیفارسیعلوم
باملارياضیمطالعات اجتماعیهديه های آسمانعلوم فارسی
دوشنبه الف زبان انگليسی زبان انگليسی ورزش ورزش علومفارسی
بورزش ورزشزبان انگليسی زبان انگليسی فارسی علوم
سه شنبه الف رياضیرياضیقرآن فارسیمشاورههديه های آسمان و احكام
بقرآن فارسیرياضیرياضیهديه های آسمان و احكام مشاوره
چهارشنبهالف فارسی فارسیقرآنرياضیمطالعات اجتماعیعلوم
برياضیقرآنفارسیفارسیعلوممطالعات اجتماعی
پنج شنبه الف رايانهرايانهزبان انگليسی زبان انگليسی
بزبان انگليسی زبان انگليسی رايانهرايانه
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوي يك روزه اردوگاه شهيد باهنر چهارشنبه23مهر
2عصری در مدرسهشنبه11 آبان
3امام زاده علی اكبر(ع)چهارشنبه6 آذر
4تشويقی ترم 1پنجشنبه17 بهمن
5موزه ايران باستانيك شنبه 20 بهمن
6گنبد ميناچهار شنبه 7 اسفند
7شبی در مدرسهپنجشنبه28 فروردين
8اردوی يك روزه جاجرودشنبه31 ارديبهشت
9تشويقی ترم 2دوشنبه 26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوان ساعت محل
1دوشنبه25 شهريورجلسه معارفه اوليا16:15 الی 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبان توزيع كارنامه ميان نيم سال 1
انتخابات انجمن اوليا
14:00 الی 15:15 سالن دبيرستان دوره 1
3يك‌شنبه 6 بهمن توزيع كارنامه نيم‌سال 1

18:00 الی 19:00سالن دبستان
4جمعه 22 فروردين جشن پايان سال
10:15 الی 12سالن دبستان
5دوشنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1 شنبه20 مهر
2يك شنبه12 آبان
3چهار شنبه 22آبان
4شنبه9 آذر
5سه شنبه19 آذر
6يك شنبه 1 دی
7چهار شنبه 11 دی
8چهار شنبه18 دی
9يك شنبه 6 بهمن
10چهار شنبه 30 بهمن
11 شنبه 17 اسفند
12چهار شنبه 3 ارديبهشت
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زاده مدير دبستانچهارشنبه 7:30 الی 8:30
----------
آقای مهدی كلاهدوز سرپرست دوره سه‌شنبه 9:30 الی 10:30
----------
آقای فلاحیمعلم راهنمای پايه چهارمشنبه 8:00 الی 10:00
دو‌شنبه 13:30 الی 14:30
چهارشنبه 9:45 الی 10:45
آقای كارگريانمعاون آموزش ----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخ غذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه 1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته