برنامه‌های پایه چهارم

برنامه زمانی شنبه تا چهارشنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
12:25 تا 13:10 زنگ پنجم
13:25 تا 14:10 زنگ ششم
برنامه زمانی پنج شنبه
زمانبرنامه
07:10 تا 07:25صبحگاه و محاسبه‌ی تأخير
07:35 تا 08:20زنگ اوّل
08:35 تا 09:20زنگ دوم
09:40 تا 10:25زنگ سوم
10:40 تا 11:25 زنگ چهارم
روز هفته كلاس زنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالف ورزشورزشریاضیاملاهنرهنر
بریاضیآزمایشگاهورزشورزشاملااجتماعی
يكشنبه الف قرآنعلومهدیهمشاورهریاضیفارسی
بعلومقرآنمشاورههدیهفارسیریاضی
دوشنبه الف زبانزبانورزشورزشفارسیعلوم
بورزشورزشزبانزبانعلومفارسی
سه شنبه الف هدیه/احکامعلوماجتماعیریاضیقرآنفارسی
بعلومهدیه/احکامریاضیاجتماعیفارسیقرآن
چهارشنبهالف ریاضیریاضیفارسیفارسیآزمایشگاهاجتماعی
بفارسیفارسیریاضیریاضیهنرهنر
پنج شنبه الف رایانهرایانهزبانزبان
بزبانزبانرایانهرایانه

ردیفروزتاریخعنوان ساعت
1سه‌شنبه29 شهريورجلسه معارفه اوليا15:30الی 17
2یکشنبه1 آبانجلسه روش15:30الی 17
3دوشنبه7 آذردانش‌افزایی15:30الی 17:30
4دوشنبه3 بهمنکارنامه نیم‌سال اول15:30الی 16:30
5یکشنبه28 اسفندکارنامه میان نیم‌سال دوم
6پنجشنبه28 اردیبهشتجشن پایان سال15 الی 17
7چهارشنبه10 خردادکارنامه نیم سال دوم

برنامه روخوانی و حفظ پایه چهارم - نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرآيه الكرسي
زلزال
70
30
آبانعلق
تكاثر
110
20
آذرضحي
ماعون
كافرون
70
25
20
دی2آيه آخربقره
همزه
انشراح
110
25
20
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ پایه چهارم - نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمناعلي
قارعه
110
35
اسفندبروج
تين
165
25
فروردينشمس
عاديات
50
35
ارديبهشتانفطار
قدر
60
20
جمع امتیاز در نیم سال اول500
نوبتروزتاریخ
1یک شنبه17 مهر
2شنبه7 آبان
3دوشنبه16 آبان
4چهارشنبه2 آذر
5شنبه12 آذر
6يك شنبه4 دی
7دوشنبه12 دی
8شنبه8 بهمن
9شنبه13 اسفند
10چهار شنبه24 اسفند
11شنبه16 اردیبهشت
12یک شنبه24 ارديبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوي يك روزه اردوگاه شهيد باهنردوشنبه25مهر
2عصری در مدرسهسه‌شنبه17 آبان
3امام زاده علی اكبر(ع)چهارشنبه9 آذر
4تشويقی ترم 1سه‌شنبه11 بهمن
5شبی در مدرسهپنجشنبه4 اسفند
6موزه ايران باستان يك شنبه21 اسفند
7اردوی يك روزه جاجرودیک شنبه10 ارديبهشت
8تشويقی ترم 2شنبه20 خرداد
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزادهمدیر دبستانپنج‌شنبه: 7:30 الی 8:30
آقای قاسمیمعاون آموزشی دبستانیکشنبه: ۸:۰۰ الی ۹:۰۰
آقاي بهرام‌نیامعلّم راهنمای پايه‌ی چهارمدوشنبه 8:00 الی 10:00چهارشنبه 8:30 الی 9:30
محل برگزاری ملاقات‌ها دبستان دوره ۲
شماره تماس:
88030051- 88046939
روزتاریخ غذادسر
دوشنبه1402-01-14ماکارونی
ماست
سه شنبه1402-01-15عدس پلو
ماست
چهارشنبه1402-01-16چلو خورش قیمهماست و خيار
شنبه1402-01-19چلو خورش قورمه سبزی
سالاد کلم
یکشنبه1402-01-20استانبولی پلو
ماست و خيار
دوشنبه1402-01-21باقالی پلو گوشت
ماست
سه شنبه1402-01-22خوراك كتلت
آش رشته
چهارشنبه1402-01-23----------