آزمایشگاه

مواجهه نزدیک و لمس مفاهیم علمی، یکی از بهترین رویکردها در آموزش علوم، به ویژه علوم تجربی است. از آن‌جا که یادگیری عمیق مطالب در دروس مختلف از اهداف آموزشی دبستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجّه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است.

در دروس مختلف مرتبط با این امکانات، به ویژه علوم تجربی و ریاضی، آموزگاران با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دبستان، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار می‌کنند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده می‌نمایند. بخشی از کلاس‌های این دروس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان از نزدیک با مطالب مطرح شده توسط آموزگاران ارتباط برقرار کنند و خود در فرآیند یادگیری مشارکت فعّال داشته باشند.

  • آزمایشگاه علوم | حیوانات

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه علوم

امکانات آزمایشگاهی دبستان

آزمایشگاه دبستان با وسعتی مناسب، برای انجام فعّالیّت‌های گروهی علمی و آزمایشگاهی طرّاحی شده‌است. در این مکان میزهای مناسب با تجهیزات کامل آزمایشگاهی به تعداد 8 عدد پیش‌بینی شده است.

وسایل موجود در آزمایشگاه دبستان به چندگروه طبقه‌بندی می‌شوند:

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود.

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه
ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
1برش گوجه فرنگی
2غوطه وری اجسام در آب(1)
3چشم های بسته
4سالم و شاداب باش
5رشد دانه
6آبرنگ بسازيد
7انواع ريشه‌ها
8نقاشي برگ درختان
9قسمت هاي مفيد يك گياه
10مقايسه اثرات آب شور و شيرين بر گياهان
11بررسي اثرات آلوده كردن آب در طبيعت
12غوطه وری اجسام در آب(2)
13موجود زنده و غير زنده
14طبقه‌بندی سنگ‌ها
15فرسايش و سايش سنگ‌ها
16طبقه بندی انواع خاك‌
17نفوذ آب در انواع خاك
18نفوذ آب در خاك متراكم و غير متراكم
19هوا 1
20هوا 2
21گرما و رنگ
22حركت در سطح‌های مختلف
23حركت روي ميله، چرخ و بدون چرخ
ردیفعناوین آزمایش‌های علوم
1شبيه سازی آلودگي هوا
2چگونگی ايجاد شب و روز
3اندازه‌گيری چربی زدايی سردي و گرمي
4دما در سايه و آفتاب
5چراغ مطالعه و توليد گرما
6نحوه تابش خورشيد و توليد فصل‌ها
7بادنما و بادسنج
8انرژی باد
9توليد صوت (1)
10توليد صوت (2)
11توليد صوت (3)
12بررسي ويژگي‌های سايه
13نور و اجسام مختلف
14ساعت آفتابی
15ماشين بادكنكی
16برش و مشاهده انواع دانه‌ها
17مشاهده و بررسی دانه‌‌های گياه لوبيا و كاشت آن‌ها
18اندازه‌گيری
19حالت مواد
20شكلات آجيلی
21جاي خشك، جاي نمناك
22چربی زدايی