آزمایشگاه

مواجهه نزدیک و لمس مفاهیم علمی، یکی از بهترین رویکردها در آموزش علوم، به ویژه علوم تجربی است. از آن‌جا که یادگیری عمیق مطالب در دروس مختلف از اهداف آموزشی دبستان روزبه می‌باشد، در برنامه درسی نسبت به یادگیری علوم تجربی از طریق آزمایش و مشاهدات تجربی توجّه ویژه‌ای شده است. به همین منظور مؤسسه فرهنگی روزبه اقدام به تجهیز امکانات و وسایل سخت‌افزاری مورد نیاز با به‌روزترین وسایل آزمایشگاهی و همچنین تألیف و آماده‌سازی محتوای مناسب جهت بهره‌گیری از این امکانات نموده است.

در دروس مختلف مرتبط با این امکانات، به ویژه علوم تجربی و ریاضی، آموزگاران با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دبستان، ارتباط بهتری میان جنبه‌های نظری و عملی دروس برقرار می‌کنند و از این ابزارها در راستای تعمیق مفاهیم و ارتقای یادگیری دانش‌آموزان استفاده می‌نمایند. بخشی از کلاس‌های این دروس در محیط آزمایشگاه برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان از نزدیک با مطالب مطرح شده توسط آموزگاران ارتباط برقرار کنند و خود در فرآیند یادگیری مشارکت فعّال داشته باشند.

  • آزمایشگاه علوم | حیوانات

تصاویری از کلاس‌های آزمایشگاه علوم

امکانات آزمایشگاهی دبستان

آزمایشگاه دبستان با وسعتی مناسب، برای انجام فعّالیّت‌های گروهی علمی و آزمایشگاهی طرّاحی شده‌است. در این مکان میزهای مناسب با تجهیزات کامل آزمایشگاهی به تعداد ۸ عدد پیش‌بینی شده است.

وسایل موجود در آزمایشگاه دبستان به چندگروه طبقه‌بندی می‌شوند:

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه فرهنگی روزبه عموماً به صورت موضوعی در مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شده است و آزمایشگاه هر مقطع دربردارنده بخشی از امکانات مرتبط با دروس مختلف ارائه شده در آن مقطع است. در موارد لزوم، کلاس‌های آزمایشگاه دانش‌آموزان در آزمایشگاه مقطع دیگر برگزار می‌شود تا از امکانات موجود در آن آزمایشگاه استفاده شود.

امکانات آزمایشگاهی مؤسسه
ردیفعنوان آزمایش‌های علوم
۱برش گوجه فرنگی
۲غوطه وری اجسام در آب(۱)
۳چشم های بسته
۴سالم و شاداب باش
۵رشد دانه
۶آبرنگ بسازید
۷انواع ریشه‌ها
۸نقاشی برگ درختان
۹قسمت های مفید یک گیاه
۱۰مقایسه اثرات آب شور و شیرین بر گیاهان
۱۱بررسی اثرات آلوده کردن آب در طبیعت
۱۲غوطه وری اجسام در آب(۲)
۱۳موجود زنده و غیر زنده
۱۴طبقه‌بندی سنگ‌ها
۱۵فرسایش و سایش سنگ‌ها
۱۶طبقه بندی انواع خاک‌
۱۷نفوذ آب در انواع خاک
۱۸نفوذ آب در خاک متراکم و غیر متراکم
۱۹هوا ۱
۲۰هوا ۲
۲۱گرما و رنگ
۲۲حرکت در سطح‌های مختلف
۲۳حرکت روی میله، چرخ و بدون چرخ
ردیفعناوین آزمایش‌های علوم
۱شبیه سازی آلودگی هوا
۲چگونگی ایجاد شب و روز
۳اندازه‌گیری چربی زدایی سردی و گرمی
۴دما در سایه و آفتاب
۵چراغ مطالعه و تولید گرما
۶نحوه تابش خورشید و تولید فصل‌ها
۷بادنما و بادسنج
۸انرژی باد
۹تولید صوت (۱)
۱۰تولید صوت (۲)
۱۱تولید صوت (۳)
۱۲بررسی ویژگی‌های سایه
۱۳نور و اجسام مختلف
۱۴ساعت آفتابی
۱۵ماشین بادکنکی
۱۶برش و مشاهده انواع دانه‌ها
۱۷مشاهده و بررسی دانه‌‌های گیاه لوبیا و کاشت آن‌ها
۱۸اندازه‌گیری
۱۹حالت مواد
۲۰شکلات آجیلی
۲۱جای خشک، جای نمناک
۲۲چربی زدایی