زبان انگلیسی

از آن‌جایی که شروع آموزش زبان انگلیسی در سنین کودکی و خردسالی می‌تواند یادگیری عمیق‌تری را در پی داشته باشد، آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه فرهنگی روزبه نیز از سال دوم دبستان آغاز می‌شود. این آموزش‌ها در دوران دبستان از سال‌های دوم تا پنجم دبستان و با همکاری مؤسسه علوم و فنون هرمس انجام می‌پذیرد.
دانش‌آموزان پایه دوم چهار ساعت در هفته، در دو روز و روزی دو ساعت، مطابق برنامه آموزشی مؤسسه هرمس آموزش داده می‌شوند. دانش‌آموزان در هر کلاس در دو گروه پانزده نفره و هر گروه با یک مربّی آموزش می‌بینند. هر جلد از کتاب‌های آموزشی مؤسسه، تحت عنوان First Friends، در چند سطح (Level) آموزش داده می‌شوند که در جدول زیر جزئیات آن آمده است.

ترم پاییز زمستان بهار تابستان
سطح S2A S2B S3A S3B

در کلاس‌های زبان تلاش می‌شود تا هر یک از مهارت‌های چهارگانه زبان انگلیسی تقویّت شوند:

  • مهارت Speaking – مکالمات کوتاه و ابتدایی
  • مهارت Listening – آوا شناسی و مکالمات کوتاه
  • مهارت Reading – شناسایی حروف،‌کلمات چندحرفی‌و جملات کوتاه
  • مهارت Writing – نوشتن حروف،‌کلمات چندحرفی و جملات کوتاه