همکاران مقطع

امیر اکبرزاده
امیر اکبرزادهمدیر
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزسرپرست

همکاران آموزشی

زهره سادات نقوی
زهره سادات نقویسرپرست پیش دبستان
شوکت معصومی
شوکت معصومیسرپرست آموزشی پیش دبستان
حمیدرضا ترابی
حمیدرضا ترابیمعاون آموزشی
ناصر سفیدی
ناصر سفیدیمدیر دروس
سجاد لطفی
سجاد لطفیمسؤول آزمایشگاه

معلمین راهنما

رضا قاسمیان
رضا قاسمیانمعلم راهنمای پایه اول
محمد اژدری
محمد اژدریمعلم راهنمای پایه اول
سعید نظری
سعید نظریمعلم راهنمای پایه دوم
وحید شعبانی
وحید شعبانیمعلم راهنمای پایه دوم

همکاران اجرایی

حمیدرضا مرتضائی
حمیدرضا مرتضائیمعاون اجرایی
عباس رهنمائیان
عباس رهنمائیاننظامت
محمد فیضی
محمد فیضینظامت
علی حسین گودرزی
علی حسین گودرزینظامت

همکاران پرورشی

سینا سازگاری
سینا سازگاریمعاون پرورشی
وحید خرازانی
وحید خرازانیمسؤول فوق برنامه
معصومه ایمانیان
معصومه ایمانیانمسؤول کتابخانه

آموزگاران پیش دبستانی

انسیه زند کریمی
انسیه زند کریمیآموزگار پیش دبستانی
فاطمه هاشمی
فاطمه هاشمیآموزگار پیش دبستانی
عاطفه السادات صفوی
عاطفه السادات صفویآموزگار پیش دبستانی
هانیه خوش آمال
هانیه خوش آمالآموزگار پیش دبستانی
زهرا سادات میری
زهرا سادات میریآموزگار پیش دبستانی
زهرا صامعی
زهرا صامعیآموزگار پیش دبستانی
ایرج محسنی
ایرج محسنی روابط عمومی
عباس نظری
عباس نظریخدمات
سیف اله نجفی
سیف اله نجفیخدمات

دبیران دروس