برنامه های پایه اول

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه 07:10 تا 07:15حركت و استقرار در كلاس‌ها
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس 07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15 زنگ تفريح
07:35 تا 08:20 كلاس 1 08:15 تا 09:00 كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح 09:00 تا .09:15 تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00 كلاس 3
09:20 تا 09:40 تغذيه 10:00 تا 10:15 زنگ تفريح
09:40 تا 10:25 كلاس 310:15 تا 11:00 كلاس 4
10:25 تا 10:40 زنگ تفريح 11:00 تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25 كلاس 4 11:10 حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30 آمادگی برای صرف ناهار
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30 آمادگی برای كلاس
12:30 تا 13:15 كلاس 5
13:15 تا 13:30 زنگ تفريح
13:30 تا 14:15 كلاس 6
14:15 تا 14:20حركت سرويس‌ها

برنامه تکالیف روزانه پایه اول (بر حسب دقیقه)

درس / روزریاضیفارسی خوانداریفارسی نوشتاریزیبا نویسیاملاقرآن علومجمع
شنبه -15-20255-65
یکشنبه2015-20-51070
دوشنبه2015-20-5-60
سه‌شنبه-15-202551075
چهارشنبه201525--5-65
پنجشنبه201525--5-65
جمعه--------
جمع80905080503020400

برنامه اول الف (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیرياضیاملافارسیكتابخانههنر
یکشنبهریاضیقرآنفارسیاملاهنرفارسی
دوشنبهفارسیآزمايشگاه علومرياضیفارسیژيمناستيكژيمناستيك
سه شنبههنرهنررياضیفارسياملافارسی
چهارشنبهدوميدانیدوميدانیرياضیاتاق بازیفارسیعلوم
پنجشنبهقرآنعلوماستخراستخر

برنامه اول الف (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیرياضیاملافارسیاتاق بازیهنر
یکشنبهریاضیقرآنفارسياملاهنرفارسی
دوشنبهفارسیآزمايشگاه علومرياضیفارسیدوميدانیدوميدانی
سه شنبههنرهنررياضیفارسیاملافارسی
چهارشنبهژيمناستيكژيمناستيكرياضیكتابخانهفارسیعلوم
پنجشنبهقرآنعلوماستخراستخر

برنامه اول ب (گروه۱)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیرياضیاملافارسیهنركتابخانه
یکشنبهرياضیفارسیقرآناملافارسیهنر
دوشنبهژيمناستيكژيمناستيكآزمايشگاه علومرياضیفارسیفارسی
سه شنبهفارسیرياضیهنرهنراملافارسی
چهارشنبهریاضیفارسیاتاق بازیعلومدوميدانیدوميدانی
پنجشنبهعلومقرآناستخراستخر

برنامه اول ب (گروه۲)

روزاولدومسومچهارمپنجمششم
شنبهفارسیرياضیاملافارسیهنراتاق بازی
یکشنبهرياضیفارسیقرآناملافارسیهنر
دوشنبهدوميدانیدوميدانیآزمايشگاه علومرياضیفارسیفارسی
سه شنبهفارسیرياضیهنرهنراملافارسی
چهارشنبهریاضیفارسیكتابخانهعلومژيمناستيكژيمناستيك
پنجشنبهعلومقرآناستخراستخر

ردیفعنوانروزتاریخ
1بوستان ملْتيكشنبه31 شهريور
2بوستان جوانمردانيكشنبه7 مهر
3عصري در مدرسهيكشنبه21 مهر
4حيات وحش ارمسه‌شنبه 14 آبان
5نانواييدوشنبه18 آذر
6تشويقييكشنبه13 بهمن
7بوستان دارآبادشنبه3 ارديبهشت
8جاجرودسه شنبه26 فروردين
9امامزاده قاضي ‏الصابرشنبه20 ارديبهشت

ردیفبرنامهروزتاریخساعتمحل
1معارفه اولياي پايه اوّل 1سه‌شنبه4 تير15:15 الی 17:15سالن دبستان
2معارفه اولياي پايه اوّل 2سه‌شنبه26 شهريور15:45 الی 17:15سالن دبستان
3جلسه روش/كاگاه تكليفجمعه5 مهر 8:45 الی 12:00نمازخانه دبستان
4جلسه روش/كارگاه مداد گيريجمعه17 آبان9:00 الی 12:00كلاس‌هاي پايه اول
5انتخاب انجمن اوليا و مربيانپنجشنبه30 آبان14:00 الي 15:15سالن راهنمايي
6جلسه روشيكشنبه17 آذر16:15 الي 17:45نمازخانه دبستان
7جلسه روش/توزيع كارنامه نيم سال اولدوشنبه7 بهمن15:45 الي 17:15نمازخانه دبستان
8جشن الفباجمعه29 فروردين9:00 الي 11:00سالن دبستان
پایهملاقات حضوریتماس تلفنی
اول الفدوشنبه 13:00 الی 14:30سه‌شنبه 14:30 الي 15:30
اول بدوشنبه 8:45 الي 10:15دوشنبه 14:30 الي 15:30
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اکبرزاده مدیر دبستاندوشنبه 7:30 الی 8:30-
آقای مهدی کلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الي 10:30-
آقای ترابیمعاون آموزشی-یکشنبه 8:30 الی 9:30

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال اول

ماهسورهامتیاز
مهرحمد175
آبانفیل100
آذرتوحید
کوثر
75
75
دیعصر75
جمع امتیاز در نیم سال اول500

برنامه روخوانی و حفظ نیم سال دوم

ماهسورهامتیاز
بهمنفلق
نصر
100
100
اسفند مسد100
فروردینناس100
اردیبهشتقریش100
جمع امتیاز در نیم سال دوم500

شماره جلسهروزتاریخساعتمکان برگزاری
1شنبه98/04/15۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
2دوشنبه98/04/17۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
3شنبه98/04/22۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
4دوشنبه98/04/24۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
5شنبه98/04/29۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
6دوشنبه98/04/31۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
7شنبه98/05/05۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
8دوشنبه98/05/07۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
9شنبه98/05/12۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
10دوشنبه98/05/14۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
روزتاریخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولی پلوسالاد شيرازي
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته