دروس تکمیلی

از آن‌جا که نیازهای آموزشی دانش‌آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش می‌باشد، فعالیت‌های آموزشی در دبیرستان دوره 1 محدود به کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی رسمی نیست و مدرسه با توجّه به امکانات و توانمندی‌های خود، فعّالیّت‌های آموزشی دیگری را نیز جهت تکمیل برنامه‌های رسمی آموزشی در نظر گرفته است و این موارد را در برنامه هفتگی دانش‌آموزان گنجانده است. به طور مشخص، آموزش زبان انگلیسی، رایانه، قرآن، ورزش، هنر، کار و فناوری و آزمایشگاه علوم از جمله مواردی است که در برنامه آموزشی دانش‌آموزان قرار گرفته است. لازم به ذکر است، این آموزش‌ها غیر از آموزش‌هایی است که به صورت کلاس‌های فوق‌برنامه و ویژه دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند برگزار می‌گردد.

آزمایشگاه علوم
مسابقات قرآن
آموزش شنا
رایانه
زبان کانون
کار و فناوری