فعالیت‌های آموزشی

مهم‌ترین رویکردهای آموزشی دبیرستان روزبه در دوره اوّل، طراحی محتوای آموزشی باکیفیت، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامه است؛ در این راستا مدرسه تلاش می‌کند تا با لحاظ کردن آموزش‌های تکمیلی در متن برنامه هفتگی ضمن حفظ انسجام موضوع و محتوا، از اتلاف وقت و هزینه دانش‌آموزان و خانواده‌ها جلوگیری نماید.

برای استفاده بهینه از فرصتهای موجود و دراختیار، برنامه آموزشی مدرسه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه شامل ۶ ساعت درسی، در روزهای یکشنبه و سه‎‌شنبه شامل ۷ ساعت درسی و در روزهای پنج‌شنبه شامل ۵ ساعت درسی می‌باشد که توزیع این ساعات درسی در جدول زیر آمده است.

پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:05تاخير صبح
7:10 - 7:05محاسبه تاخير صبح
7:25 - 7:10صبحگاه
8:15 - 7:30زنگ اول
8:30 - 8:15زنگ تغذيه 1
9:15 - 8:30زنگ دوم
9:30 - 9:15زنگ تغذيه 2
10:15 - 9:30زنگ سوم
10:20 - 10:15اعلام تكليف
10:30 - 10:20زنگ تغذيه 3
11:20 - 10:30زنگ فوق برنامه 1
11:40 - 11:20زنگ تفريح 4
12:30 - 11:40زنگ فوق برنامه 2
12:40حركت سرويس

علاوه بر آموزش‌های رسمی و تدریس محتوای کتاب‌های درسی، مدرسه تلاش کرده است تا برای برخی دروس برنامه‌ریزی ویژه داشته باشد. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد این دروس تکمیلی، می‌توانید به صفحه مقابل بروید:

دروس تکمیلی