فعالیت‌های آموزشی

مهم‌ترین رویکردهای آموزشی دبیرستان روزبه در دوره اوّل، طراحی محتوای آموزشی باکیفیت، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامه است؛ در این راستا مدرسه تلاش می‌کند تا با لحاظ کردن آموزش‌های تکمیلی در متن برنامه هفتگی ضمن حفظ انسجام موضوع و محتوا، از اتلاف وقت و هزینه دانش‌آموزان و خانواده‌ها جلوگیری نماید.

برای استفاده بهینه از فرصتهای موجود و دراختیار، برنامه آموزشی مدرسه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه شامل ۶ ساعت درسی، در روزهای یکشنبه و سه‎‌شنبه شامل ۷ ساعت درسی و در روزهای پنج‌شنبه شامل ۵ ساعت درسی می‌باشد که توزیع این ساعات درسی در جدول زیر آمده است.

برنامه زمانی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان کانون (گروه اول)**
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰زبان کانون (گروه دوم)**
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰آزمون‌‌های‌ مستمر یکشنبه و سه‌شنبه
۷:۱۵ تا ۷:۳۵آزمون مستمر پنج‌شنبه

علاوه بر آموزش‌های رسمی و تدریس محتوای کتاب‌های درسی، مدرسه تلاش کرده است تا برای برخی دروس برنامه‌ریزی ویژه داشته باشد. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد این دروس تکمیلی، می‌توانید به صفحه مقابل بروید:

دروس تکمیلی