پایه ششم2022-10-19T14:04:59+03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه ششم

برنامه های پایه ششم

برنامه زمانی روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۵۰زنگ اوّل
۹:۱۵ تا ۹:۴۰زنگ دوم/ آزمون کلاسی
۹:۴۰ تا ۹:۴۵آمادگی برای کلاس
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۵۵ تا ۱۲:۴۵زنگ پنجم
روزكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفریاضیریاضیفارسیفارسیمطالعات اجتماعیخط
بفارسیفارسیریاضیریاضیخطمطالعات اجتماعی
یکشنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیهنرهنرمشاورههدیه های آسمان
بزبان کانونآزمون کلاسیمشاورههدیه های آسمانهنرهنر
دوشنبهالفورزشورزشعلوم تجربیعلوم تجربیمطالعات اجتماعیریاضی
بعلوم تجربیعلوم تجربیورزشورزشریاضیمطالعات اجتماعی
سه‌شنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیآزمایشگاه علومریاضیهدیه‌های آسمانریاضی
بزبان کانونآزمون کلاسیرياضیآزمایشگاه علومریاضیهدیه‌های آسمان
چهارشنبهالفقرآنقرآنفارسیفارسیتفکر/احکامفارسی
بفارسیفارسیقرآنقرآنفارسیتفکر/احکام
پنج‌شنبهالفورزشورزشرایانهرایانهعلوم‌تجربی---
برایانهرایانهعلوم‌تجربیورزشورزش---

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱شنبه8 مهرماه۱۶:۰۰تا ۱۷:۳۰
جلسه معارفه
۲سه شنبه۲۳ آبان ماه۱۶:۰۰تا ۱۷:۰۰
انتخابات انجمن اولیا و مربیان (مجازی)
۳چهارشنبه۸ آذرماه۱۶:۰۰تا ۱۷:۱۵
جلسه اولیا- توزیع کارنامه میان نیمسال اول
۴شنبه۳۰ دی ماه۱۶:۰۰تا ۱۷:۳۰
جلسه اولیا- توزیع کارنامه نیمسال اول
۵چهارشنبه۱۶ اسفندماه۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰جلسه توجیهی ارتقا به دبیرستان
۶شنبه۲ تیرماه۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰جلسه اولیا- توزیع کارنامه
نوبتروزتاریخ
1دوشنبه
۱۷ مهر
2شنبه۶ آبان
3سه شنبه ۱۶ آبان
4چهارشنبه۱ آذر
5شنبه‌
۱۸ آذر
6چهارشنبه
۲۹ آذر
7دوشنبه۱۸ دی
8چهارشنبه
۲۷ دی
9سه شنبه ۱۰ بهمن
10‌سه شنبه
۱ اسفند
11شنبه۱۹ اسفند
۱۲دوشنبه۲۷ فروردین
۱۳شنبه۲۲ اردیبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوی شبی در مدرسه
پنجشنبه
۲۷ مهر
2اردوی دوچرخه‌سواری بوستان جوانمرداندوشنبه۲۹ آبان
3تشویقی میان نیمسال اولسه شنبه ۱۴ آذر
4بازدید از شهر ریشنبه۲۳ دی
5بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم الف)دوشنبه۹ بهمن
6تشويقي پيشرفتي‌هاي نيم‌سال اوّل یکشنبه۱۵ بهمن
7بازديد از موزه علوم كتابخانه ملّي (ششم ب)دوشنبه
۱۶ بهمن
8تشویقی کارنمای امتیازی نیمسال اولپنجشنبه۲۶ بهمن
9ارروی جاجرودچهارشنبه
۹ اسفند
10توزیع خیریه مشق مهربانییکشنبه۲۰ اسفند
11تشويقي ميان نيم‌سال دوم
سه شنبه
۲۸ فروردین
12کوهپیمایی دربندشنبه
۸ اردیبهشت
13مراسم پایانی مسابقات قرآن یادواره استاد روزبه
پنج شنبه
۲۰ اردیبهشت
14اردوی تشویقی قرآنسه شنبه
۲۲ خرداد
15تقدیر از نفرات برتر کارنمای سالیانهشنبه۲ تیر
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای جلالیمدیرچهارشنبه ها ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ ---
جناب آقای روحیمعاون آموزشی--چهارشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲
جناب آقای بنی جمالیمعلم راهنمای پایه ششمدوشنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
شنبه‌هاساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
چهارشنبه‌ها ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
روزتاريخغذادسر
سه شنبه1403-1-14لوبیا پلوماست
چهارشنبه1403-1-15ته چین مرغسوپ مرغ
شنبه1403-1-18استانبولی پلوماست
یکشنبه1403-1-19چلو خورش كرفسسالاد کلم
دوشنبه1403-1-20خوراك مرغآش بلغور گندم
سه شنبه1403-1-21عدس پلوماست
شنبه1403-1-25ماکارونیسالاد شيرازی
یکشنبه1403-1-26چلو خورش قورمه سبزیسالاد کلم
دوشنبه1403-1-27چلوکباب كوبيدهماست
سه شنبه1403-1-28آبگوشتماست
چهارشنبه1403-1-29زرشك پلو مرغماست و خيار
شنبه1403-2-1سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
یکشنبه1403-2-2چلو خورش قیمهسالاد شيرازی
دوشنبه1403-2-3باقالی پلو گوشتماست
سه شنبه1403-2-4جوجه كبابماست و خيار
چهارشنبه1403-2-5خوراک همبرگرآش بلغور گندم
شنبه1403-2-8استانبولی پلوماست و خيار
یکشنبه1403-2-9خوراك كتلتآش رشته
دوشنبه1403-2-10چلو خورش كرفسسالاد شيرازی
سه شنبه1403-2-11چلوكباب مرغماست
چهارشنبه1403-2-12عدس پلوماست
یکشنبه1403-2-16لوبیا پلوسالاد شيرازی
دوشنبه1403-2-17الویهسوپ مرغ
سه شنبه1403-2-18چلو خورش قیمهسالاد کلم
چهارشنبه1403-2-19جوجه كبابماست

فایل‌ها و مستندات

Go to Top