پایه هفتم2022-10-19T14:08:20+03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه هفتم

برنامه های پایه هفتم

برنامه زمانی روزهای زوج

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۵۰زنگ اوّل
۹:۱۵ تا ۹:۴۰زنگ دوم/ آزمون کلاسی
۹:۴۰ تا ۹:۴۵آمادگی برای کلاس
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۴۰ تا ۱۳:۲۰نماز/ ناهار
۱۳:۲۰ تا ۱۴:۱۰زنگ پنجم
۱۴:۲۵ تا ۱۵:۱۵زنگ ششم

برنامه زمانی روزهای پنج‌شنبه

زمانبرنامه
۷:۰۵ تا ۷:۲۵صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۳۰ تا ۸:۲۰زنگ اوّل
۸:۴۰ تا ۹:۳۰زنگ دوم
۹:۴۵ تا ۱۰:۳۵زنگ سوم
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۰زنگ چهارم
۱۱:۵۵ تا ۱۲:۴۵زنگ پنجم
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفحسابحسابرایانهرایانهعلوم تجربیعلوم تجربی
برایانهرایانهعلوم تجربیعلوم تجربیحسابحساب
جعلوم تجربیعلوم تجربیحسابحسابرایانهرایانه
یکشنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیعربیتاریخمشاورهبازی
بزبان کانونآزمون کلاسیبازیعربیتاریخمشاوره
جزبان کانونآزمون کلاسیمشاورهبازیعربیتاریخ
دوشنبهالفهندسههندسهپیام های آسمانپیام های آسمانکار و فناوریکار و فناوری
بپیام های آسمانپیام های آسمانکار و فناوریکار و فناوریهندسههندسه
جکار و فناوریکار و فناوریهندسههندسهپیام های آسمانپیام های آسمان
سه‌شنبهالفزبان کانونآزمون کلاسیقرآنتفکر و سبک زندگیعربیحساب
بزبان کانونآزمون کلاسیحسابعربیتفکر و سبک زندگیقرآن
جزبان کانونآزمون کلاسیعربیقرآنحسابتفکر و سبک زندگی
چهارشنبهالففارسیفارسیورزشورزشآزمایشگاه علومعلوم تجربی
بعلوم تجربیآزمایشگاه علومفارسیفارسیورزشورزش
جورزشورزشآزمایشگاه علومعلوم تجربیفارسیفارسی
پنج‌شنبهالفقرآننگارشهنرمطالعات اجتماعیفارسی---
بنگارشهنرفارسیقرآنمطالعات اجتماعی---
جهنرمطالعات‌اجتماعینگارشفارسیقرآن---

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
۱پنج‌شنبه۶ مهرماه۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰جلسه معارفه
۲شنبه۱۳ آبان‌ماه۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰توضیحات سفر به مشهد
۳سه شنبه ۲۳ آبان۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰انتخابات انجمن اولیا و مربیان (مجازی)
۴سه شنبه۷ آذر۱۶:۰۰ تا ۱۷:۱۵توزیع کارنامه میان نیمسال اول
۵شنبه۳۰ دی۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰جلسه عمومی اولیا، توزیع کارنامه نیمسال اول
۶سه شنبه۱۰ بهمن‌۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰دانش‌افزایی اولیا، جلسه اول- بلوغ
۶سه شنبه۱۷ بهمن‌۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰دانش‌افزایی اولیا، جلسه دوم- بلوغ
۷شنبه۲ تیرماه۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰توزیع کارنامه و کارنما و تقدیر از نفرات برتر
نوبتروزتاریخ
1شنبه ۱۵ مهر
2سه شنبه
۲۵ مهر
3دوشنبه ۸ آبان
4چهارشنبه
۲۴ آبان
5دوشنبه ۱۳ آذر
6سه شنبه
۵ دی
7چهارشنبه۲۰ دی
8شنبه
۷ بهمن
9چهارشنبه ۲ اسفند
10دو‌شنبه
۲۱ اسفند
11شنبه۲۵ فروردین
۱۲سه شنبه۱۱ اردیبهشت
ردیفعنوانروزتاریخ
1بازدید و زیارت امامزاده داودچهارشنبه۲۶ مهر
2اردوی دوچرخه‌سواری چیتگردوشنبه۱۵ آبان
3سفر زیارتی-سیاحتی مشهدسه‌شنبه الی جمعه۳۰ آبان تا ۳ آذر
4تشویقی میان نیمسال اول شنبه۱۸ آذر
۵مرحله اوّل تشويقي قرآن مجموعه بامداد
چهارشنبه
۲۷ دی
۶تشويقي پیشرفت های نیمسال اول
یکشنبه
۱۵ بهمن
۷تشویقی کارنمای امتیازی نیمسال اولپنج شنبه
۲۶ بهمن
۸تشویقی میان نیمسال دوم شنبه
۲۵ فروردین
۹مراسم پایانی مسابقات قرآن یادواره استاد روزبهدوشنبه
۱۸ اردیبهشت
۱۰اردوی جاجرود (پدر و پسر)جمعه۷ اردیبهشت
۱۱مراسم پایانی مسابقات قرآن یادواره مرحوم استاد روزبهپنجشنبه۲۰ اردیبهشت
۱۲کوهپیمایی دارآبادیکشنبه 23 اردیبهشت
13اردوی تشویقی قرآنسه شنبه22 خرداد
نامسمتزمان ملاقات حضوریزمان ملاقات تلفنی
جناب آقای جلالیمدیرچهارشنبه‌ها ۹:۳۰ الي ۱۱:۰۰
---
جناب آقای روحیمعاون آموزشی---چهارشنبه ها ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جناب آقایان رضایی و بیگیمعلم راهنمای پایه هفتم‌دوشنبه‌ها ۱۴الی ۱۵:۳۰یک‌شنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
چهار‌شنبه‌ها ۸ الي ۹
روزتاريخغذادسر
یکشنبه1403-2-16لوبیا پلوسالاد شيرازی
دوشنبه1403-2-17الویهسوپ مرغ
سه شنبه1403-2-18چلو خورش قیمهسالاد کلم
چهارشنبه1403-2-19جوجه كبابماست
شنبه1403-2-22ماکارونیماست و خيار
يك‌شنبه1403-2-23خوراك شنيسل مرغآش جو
دوشنبه1403-2-24چلو خورش قورمه سبزیسالاد شيرازي
سه‌شنبه1403-2-25چلوکباب كوبيدهماست
چهارشنبه1403-2-26زرشك پلو مرغسالاد کلم
شنبه1403-2-29باقالی پلو گوشتماست
يك‌شنبه1403-2-30چلو خورش فسنجانسالاد فصل
دوشنبه1403-2-31جوجه كبابماست

فایل‌ها و مستندات

Go to Top