هنر، کار و فناوری

مجموعه‌ای از برنامه‌های تکمیلی که در دبیرستان دوره یک اجرا می‌شود، به دروس هنر و کار و فناوری مرتبط است. علاوه بر اختصاص ساعات ثابت در برنامه هفتگی، تلاش مدرسه بر این است که تا با استفاده از امکانات کارگاهی مؤسّسه، جنبه عملی و مهارتی این دروس بیشتر از جنبه‌های نظری آن مورد توجّه قرار گیرد و دانش‌آموزان بتوانند علاوه بر هنرآموزی در رشته‌های مختلف، امکان پیگیری علایق هنری و مهارتی خود را در آینده کسب نمایند. این برنامه‌های در سه قالب زیر ارائه می‌گردد:

کلاس‌های هفتگی

کلاس‌های هنر، کار و فناوری برای پایه‌های ششم تا هشتم، سه ساعت درسی در هفته برگزار می‌شود. تلاش می‌شود تا در عین انتقال مفاهیم نظری، به آموزش عملی نیز توجّه ویژه‌ای صورت پذیرد. فعّالیت‌های گوناگونی که برای پایه‌های مختلف برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود را در جدول مقابل ملاحظه می‌فرمایید.

پایه هنر کار و فناوری
ششم پاستل گچی، نقّاشی متری لوسترسازی، کاشی‌کاری
هفتم طرّاحی آشپزی، کار با چوب، دوخت و دوز، بافت سبد
هشتم نقّاشی، تذهیب آشپزی، کار با فلز، کیت الکترونیک

کلاس‌های فوق‌برنامه

بخشی از فعّالیت‌های هنری و حرفه‌آموزی با توجّه به شرایط زمانی و محدودیت‌های برنامه درسی دانش‌آموزان، در قالب کلاس‌های فوق‌برنامه و مخصوص دانش‌آموزان مستعدتر و علاقه‌مندتر برگزار می‌شود.

اطّلاعات بیشتر >

کلاس‌های فوق‌برنامه

اردوی تابستان

اوغات فراغت تابستان فرصت مناسبی برای پرداختن به حرفه‌های مختلف و کسب تجربیات جدید است. تلاش شده است تا در کلاس‌های متنوّع اردوی تابستانی دبیرستان دوره اوّل، این فرصت تا حدّی فراهم شود.

اطّلاعات بیشتر>

کلاس لذّت نجّاری