زبان انگلیسی

با توجه به اهمّیّت ویژه یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز و نقش موثّر آن در ارتباطات بین المللی، آموزش زبان در مؤسسه فرهنگی روزبه با همکاری کانون زبان ایران انجام می‌شود و مدرسه اقدام به برگزاری کلاس‌های ترمیک زبان انگلیسی، به عنوان بخشی از برنامه رسمی مدرسه می‌نماید. شروع کلاس‌های کانون زبان در موسسه روزبه از پایه ششم می‌باشد و دانش‌آموزان مستعد در صورت قبولی در تمامی سطوح قادر خواهند بود این سیستم آموزشی را تا پایه یازدهم به پایان رسانده و گواهینامه پایان دوره را از مؤسسه کانون زبان ایران دریافت نمایند.

کلاس‌های کانون زبان که در مدرسه برگزار می‌گردد از دو شاخه نوجوانان و بزرگسالان تشکیل شده است. شاخه زبان نوجوانان از سه بخش

  • Start

  • Run

  • Race

تشکیل شده است که هر بخش نیز، از سطوح مختلف تشکیل شده است. برای هر سطح، کتاب‌های‌ آموزشی توسط مؤسسه مذکور تدوین شده است و در ۲۱ جلسه ۲ ساعته تدریس می‌گردد. گروه بزرگسالان نیز از پنج بخش Elementary و Pre-Intermediate و Intermediate و High-Intermediate و Advanced تشکیل شده است که هر بخش شامل سه سطح می‌باشد.
در طی این کلاس‌ها بر روی گسترش دامنه لغات زبان‌آموزان و آموزش ساختار و قواعد زبان انگلیسی و همچنین در کنار آن به ارتقای چهار مهارت اساسی زبان‌آموزان، یعنی Listening, Writing, Reading, Speaking نیز پرداخته می‌شود.

نمره زبان‌آموزان در هر ترم آموزشی از دو بخش نمره کلاسی (Class Activity) و نمره آزمون پایانی (Final Exam) تشکیل شده است که سهم آن‌ها در  برخی سطح‌ها در نمره پایانی زبان‌آموز به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد و برخی دیگر  8۰ و 2۰ درصد می‌باشد. ارزیابی‌ها در این کلاس‌ها از نمره ۱۰۰ می‌باشد و قبولی در هر سطح مشروط به کسب نمره میانگین ۷۵ به بالا می‌باشد.
با توجه به توضیحات بالا و ضرورت اهتمام دانش‌آموزان نسبت به وقت‌گذاری و گذراندن سطح‌های زبان و رسیدن به نقطه مطلوب، برای هر یک از پایه‌های تحصیلی جدول موقعیت نسبی کانون زبان تعیین شده است؛ به این معنی که دانش‌آموزان بایستی تلاش کنند تا سطح زبان انگلیسی آن‌ها از سطح‌های تعیین شده پایین‌تر نباشد.

جدول موقعیت نسبی دانش‌آموزان دبیرستان دوره ۱

پایه پاییز زمستان بهار
ششم Run1 Run2 Run3
هفتم Run4 Race1 Race2
هشتم Race3 El1 El2