زندگی دانش‌آموزی

دانش‌آموزان مدرسه روزبه، بخش قابل توجّهی از زمان روزانه خود را در مدرسه می‌گذرانند و گزافه نیست اگر بگوییم که به نوعی در مدرسه زندگی می‌کنند. اگرچه درس و آموزش‌های رسمی نقش پررنگی در این زندگی دارد، اما در کنار آن فعّالیّت‌های متنوعی برنامه‌ریزی شده است تا با توجّه به سایر ابعاد شخصیّتی دانش‎‌آموزان و نیاز به ایجاد فضایی جهت پیگیری و بروز مهارت‌های غیردرسی ایشان در قالب این فعّالیت‌های فردی یا گروهی، از این حضور مستمر در فضای مدرسه به بهترین وجه استفاده شود.

کلاس‌های فوق‌برنامه
بازدید از موزه | پایه هفتم
پذیرایی اردوی تابستان
مسابقات قرآن
مسابقات ورزشی
جشن تشریف دبیرستان روزبه
کتابخانه دبیرستان دوره اول روزبه