کتابخانه

کتاب از دیرباز به عنوان یاری همراه در تعالی اندیشه و افکار بشر نقشی غیر قابل انکار داشته است. چه بسیار بزرگانی که پس از بدرود حیات، ایشان را به نام کتاب‌هایی که از خود بر جای گذاشته‌اند می‌شناسیم که این خود نکته‌ای‌ است بر اهمّیّت کتاب. از همین رو کتابخانه همواره محلی برای فراغت از کار و دغدغه‌های معمول روزانه و مکانی مناسب و آرام برای سپری کردن ساعتی با این یار مهربان بوده است. به این ترتیب تلاش شده است تا کتابخانه دبیرستان ۲،‌ محیطی مناسب و مجهّز برای دانش‌آموزان باشد:

  • فضایی با مساحت بالغ بر ۹۷ متر مربع در طبقه سوم ساختمان دبیرستان دوره ۲

  • بیش از ۶۰۰۰ جلد کتاب که هرساله و به فراخور نیاز به آن افزوده می‌شود

  • امکان مراجعه در زنگ تفریح اوّل برای تحویل یا امانت کتاب و زنگ ظهر برای مطالعه عمومی

علاوه بر تجهیز، آماده‌سازی و به‌روزرسانی عناوین کتب کتابخانه، تلاش می‌شود تا با استفاده از فرصت‌هایی مانند نشست‌های معرفی کتاب، نمایشگاه‌های کتاب مناسبتی و مسابقات کتاب‌خوانی دانش‌آموزان نسبت به به انس بیشتر با کتاب و مطالعه تشویق شوند.

کتاب‌خوانی

فعّالیّت‌های مربوط به کتاب‌خوانی در دبیرستان ۲ تحت عناوین مختلفی برگزار می‌شود. در این راستا تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان علاوه بر مطالعه کتاب‌های درسی مربوط به آموزش‌های جاری خود، به سمت مطالعه بیشتر در حوزه‌های مختلف تشویق شوند. بخشی از عناوین فعالیت‌های مربوط به کتاب‌خوانی به شرح زیر است:

  • برگزاری نمایشگاه‌های کتاب مناسبتی

  • برگزاری نشست‌های معرفی کتاب

  • برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی ذیل مسابقات پرورشی استاد روزبه

همچنین تلاش می‌گردد تا فضای کتابخانه همواره محیطی مناسب برای رجوع دانش‌آموزان به کتب مرجع یا استفاده از این فضا جهت مطالعه و انجام کارگروهی برای فهم بهتر مطالب درسی باشد.