کتابخانه

کتاب از دیرباز به عنوان یاری همراه در تعالی اندیشه و افکار بشر نقشی غیر قابل انکار داشته است. چه بسیار بزرگانی که پس از بدرود حیات، ایشان را به نام کتاب‌هایی که از خود بر جای گذاشته‌اند می‌شناسیم که این خود نکته‌ای‌ است بر اهمّیّت کتاب. از همین رو کتابخانه همواره محلی برای فراغت از کار و دغدغه‌های معمول روزانه و مکانی مناسب و آرام برای سپری کردن ساعتی با این یار مهربان بوده است. به این ترتیب تلاش شده است تا کتابخانه دبیرستان ۲،‌ محیطی مناسب و مجهّز برای دانش‌آموزان باشد:

  • فضایی با مساحت بالغ بر ۹۷ متر مربع در طبقه سوم ساختمان دبیرستان دوره ۲

  • بیش از ۶۰۰۰ جلد کتاب که هرساله و به فراخور نیاز به آن افزوده می‌شود

  • امکان مراجعه در زنگ تفریح اوّل برای تحویل یا امانت کتاب و زنگ ظهر برای مطالعه عمومی

علاوه بر تجهیز، آماده‌سازی و به‌روزرسانی عناوین کتب کتابخانه، تلاش می‌شود تا با استفاده از فرصت‌هایی مانند نشست‌های معرفی کتاب، نمایشگاه‌های کتاب مناسبتی و مسابقات کتاب‌خوانی دانش‌آموزان نسبت به به انس بیشتر با کتاب و مطالعه تشویق شوند.

کتاب‌خوانی

فعّالیّت‌های مربوط به کتاب‌خوانی در دبیرستان ۲ تحت عناوین مختلفی برگزار می‌شود. در این راستا تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان علاوه بر مطالعه کتاب‌های درسی مربوط به آموزش‌های جاری خود، به سمت مطالعه بیشتر در حوزه‌های مختلف تشویق شوند. بخشی از عناوین فعالیت‌های مربوط به کتاب‌خوانی به شرح زیر است:

  • برگزاری نمایشگاه‌های کتاب مناسبتی

  • برگزاری نشست‌های معرفی کتاب

  • برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی ذیل مسابقات پرورشی استاد روزبه

همچنین تلاش می‌گردد تا فضای کتابخانه همواره محیطی مناسب برای رجوع دانش‌آموزان به کتب مرجع یا استفاده از این فضا جهت مطالعه و انجام کارگروهی برای فهم بهتر مطالب درسی باشد.

  • کتاب کمی دیرتر
  • کتاب دنیای سوفی

بررسی وضعیت آموزش مجازی دبیرستان 1 و 2.xlsx

روزتاريخدرس صبحتمرين صبحرفع اشكالدرس بعد از ظهرتمرين بعد از ظهرآزمون آنلاين
پنج‌شنبه15اسفندحسابان1 (معرفی و رسم توابع مثلثاتی)تا پایان شماره 729 جزوه تمرین
جمعه16اسفند-مرور كارگروهي آمار و احتمال-مرور كارگروهي فيزيك
شنبه17اسفندفيزيك1 (رسم خطوط میدان مغناطیسی)تمرين هاي 246 تا 253
(مرور مباحث قبل)
يك‌شنبه18اسفندميلاد حضرت اميرالمومنين (عليه السلام) مبارك
دوشنبه19اسفندحسابان 2 (ادامه رسم توابع مثلثاتی)تا پایان شماره 760 جزوه تمرینحسابانهندسه1 ( بازتاب)
زيست1 ( فصل هفتم، گفتار اول)
هندسه: تمرین های مبحث بازتاب
زيست: تست‌هاي گفتار اول از كتاب خيلي سبز
آزمون كار گروهي آمار و احتمال
سه‌شنبه20اسفندفيزيك2 ( بيان ويژگي خطوط ميدان، رسم خطوط ميدان در پيرامون دو يا چند آهنربا، ميدان يكنواخت)تمرين هاي 255 تا 262فيزيكشيمي1 ( مفاهيم اوليه سينتيك و عوامل موثر بر سرعت)تمرين هاي 236 تا 239آزمون كار گروهي فيزيك
چهارشنبه21اسفندحسابان3 ( نسبت های مثلثاتی زوایای مرکب )تا پایان شماره 790جزوه تمرینشيميهندسه2 (دوران )
زيست2 ( فصل هفتم، گفتار دوم)
هندسه: تمرین های مبحث دوران
زيست: تست‌هاي گفتار دوم از كتاب خيلي سبز
آزمون حسابان 1و2
پنج‌شنبه22اسفندفيزيك 3
(نيروي وارد بر بار متحرك در ميدان مغناطيسي)
تمرين هاي 263 تا 268هندسه / زيستشيمي2 ( مولكول هاي قطبي و ناقطبي
و نيروهاي بين مولكولي)
تمرين هاي 293 تا 310آزمون فيزيك 1و2و3
جمعه23اسفندحسابان4 ( اتحادهای مثلثاتی)تا پایان شماره 823 جزوه تمرینحسابانآزمون حسابان 3و4
شنبه24اسفندشيمي3 ( نمودارهاي واكنش و بررسي سرعت)تمرين هاي 260 تا 277شيميفيزيك4 ( جهت و بزرگي نيروي الكترومغناطيسي وارد بر بار متحرك، نيروي كل وارد بر بار در ميدان مغناطيسي و الكتريكي و حل مثال، )تمرين هاي 269 تا 273آزمون شيمي
يك‌شنبه25اسفندهندسه3 ( انتقال)
زيست3 ( فصل هفتم، گفتار سوم)
هندسه: تمرین های مبحث انتقال از جزوه تمرین
زيست: تست هاي گفتار سوم از كتاب خيلي سبز
هندسه / زيستفيزيك5 ( نيروي وارد بر سيم مستقيم حامل جريان در ميدان، جهت و بزرگي، نيروي وارد بر چند قطعه سيم و جمع آثار)تمرين هاي 274 تا 286آزمون هندسه
آزمون زيست 1 و2
دوشنبه26اسفندآمار و احتمال 1(ضرب دکارتی)
زيست 4 ( فصل هفتم، گفتار چهارم)
آمار: تمرين هاي ضرب دكارتي از جروه تمرين
زيست: تست هاي گفتار سوم از كتاب خيلي سبز
آمار / زيستفيزيك6 (ميدان مغناطيس حاصل از سيم مستقيم حامل جريان، جهت خطوط ميدان/نيروي دو سيم حامل جريان بر يكديگر)-آزمون آمار و احتمال
آزمون زيست 3و4
سه‌شنبه27اسفندفيزيكآزمون فيزيك 4و5و6
بررسی وضعیت آموزش مجازی دبیرستان 1 و 2.xlsx