همکاران اداری

رحیم کلاهدوز
رحیم کلاهدوزمدیرعامل
محمدرضا توتونچیان
محمدرضا توتونچیانمدیر امور مالی
محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر امور اداری
محمدعلی گیوه‌چی
محمدعلی گیوه‌چیمدیر امور فرهنگی
مهدی کلاهدوز
مهدی کلاهدوزمدیر فناوری اطلاعات
احسان طوفانی‌نژاد
احسان طوفانی‌نژادمدیر امور آموزشی
رضا بلقان آبادی
رضا بلقان آبادیمسؤول شبکه
صلاح الدین سبط‌الشیخ
صلاح الدین سبط‌الشیخمسؤول سخت‌افزار
علی اصغری
علی اصغریمسؤول سایت
محمد حسین آکی
محمد حسین آکیمسؤول سمعی و بصری
علی رضازاده
علی رضازادهمسؤول امور دفتری
مریم برغمدی
مریم برغمدیکارشناس امور دفتری
رحیم قدیری
رحیم قدیریکارشناس امورفرهنگی
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورکارشناس امور آموزشی
محمد زراعتی
محمد زراعتیکارشناس امور آموزشی
ایمان کریمی‌اسکندری
ایمان کریمی‌اسکندریکارشناس امور آموزشی
سید مهیار شیرازی
سید مهیار شیرازیکارشناس امور آموزشی
حسین خادم
حسین خادمحسابدار
فرهاد محمدزاده
فرهاد محمدزادهروابط عمومی
داوود سلیمان زاده
داوود سلیمان زاده مسؤول انتشارات
مهدی حیدری ترکمان
مهدی حیدری ترکمانمسؤول تدارکات
 نصرت یعقوبی
نصرت یعقوبیمسؤول انبار
غلامرضا مشایخ
غلامرضا مشایخامور نقلیه
هادی رمضانی
هادی رمضانیامور نقلیه
رضا غلامعلی نژاد
رضا غلامعلی نژادخدمات
عباد یعقوبی
عباد یعقوبیمسؤول فروشگاه