امور فناوری اطلاعات (گروه راهبری اینترانت)

رئوس فعّالیت‌های امور فناوری اطلاعات در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

پشتیبانی فنی

 • ایجاد بستر مناسب فعّالیت‌های الکترونیکی با تعداد 200 دستگاه رایانه و زیرساخت شبکه فیبر نوری

 • پشتیبانی از سامانه اتوماسیون اسناد مؤسسه در قالب Sharepoint

 • پشتیبانی از وبسایت مؤسسه

 • ایجاد و حفظ پرونده الکترونیکی دانش‌آموزان

امور آموزشی

 • آموزش رایانه در مؤسسه به صورت پیوسته از پایه دوم تا یازدهم

 • آموزش الکترونیکی و تلفیقی در درس‌های ریاضی و علوم دبستان

 • اتوماسیون نظارت آموزشی و طراحی طرح درس

سمعی و بصری

 • جمع‌آوری عکس و فیلم از فعّالیت‌های مؤسسه و دانش‌آموزان

 • فراهم کردن امکانات صوتی و تصویری مقاطع و جلسات

 • آماده‌سازی محتوای سامانه نوا و نما

 • تصویربرداری و مستندسازی فعّالیت‌های مدرسه