امکانات مؤسسه فرهنگی روزبه

تلاش ما در مؤسسه فرهنگی روزبه همواره بر این بوده است که بهترین امکانات مورد نیاز را برای پشتیبانی از فعّالیت‌های آموزشی و تربیتی مجموعه به خدمت بگیریم. مختصری از امکانات مؤسسه به شرح زیر است:

مجموعه ورزشي بامداد

مجموعه ورزشی بامداد

اردوگاه جاجرود

اردوگاه جاجرود

فروشگاه گلستان

فروشگاه گلستان

آشپزخانه

آشپزخانه

كتابخانه دبيرستان 2

کتابخانه‌ها

تأسيسات مؤسسه

امکانات زیربنایی

امکانات مقاطع

فضادبستان دوره 1دبستان دوره 2دبيرستان دوره 1دبيرستان دوره 2جمع
كلاس درس699932
آزمايشگاه2226
كارگاه كامپيوتر2114
كتابخانه11114
سالن مطالعه---22
سالن اجتماعات11-2
حياط11114
ناهارخوري1113
سالن امتحانات-1113
نمازخانه11114
كارگاه حرفه‌وفن--1-1
كارگاه هنر22--4