امکانات مؤسسه فرهنگی روزبه

تلاش ما در مؤسسه فرهنگی روزبه همواره بر این بوده است که بهترین امکانات مورد نیاز را برای پشتیبانی از فعّالیت‌های آموزشی و تربیتی مجموعه به خدمت بگیریم. مختصری از امکانات مؤسسه به شرح زیر است:

مجموعه ورزشی بامداد

مجموعه ورزشی بامداد

اردوگاه جاجرود

اردوگاه جاجرود

فروشگاه گلستان

فروشگاه گلستان

آشپزخانه

آشپزخانه

کتابخانه دبیرستان 2

کتابخانه‌ها

تأسیسات مؤسسه

امکانات زیربنایی

امکانات مقاطع

فضادبستان دوره ۱دبستان دوره ۲دبیرستان دوره ۱دبیرستان دوره ۲جمع
کلاس درس۶۹۹۹۳۲
آزمایشگاه۲۲۲۶
کارگاه کامپیوتر۲۱۱۴
کتابخانه۱۱۱۱۴
سالن مطالعه---۲۲
سالن اجتماعات۱۱-۲
حیاط۱۱۱۱۴
ناهارخوری۱۱۱۳
سالن امتحانات-۱۱۱۳
نمازخانه۱۱۱۱۴
کارگاه حرفه‌وفن--۱-۱
کارگاه هنر۲۲--۴