آموزش‌های تکمیلی

از آن‌جا که نیازهای آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش است، برنامه‌های تکمیلی متعددی در مؤسسه فرهنگی روزبه به صورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود و تلاش می‌شود تا مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های گوناگون و با یک نگاه کلان در طول مدت زمان 12 ساله تحصیل در مؤسسه ارتقا یابد. مؤسسه با توجّه به امکانات و توانمندی‌های خود، این فعّالیت‌های آموزشی را در جهت تکمیل برنامه‌های رسمی آموزشی در نظر گرفته است و این موارد را در برنامه هفتگی یا فوق‌برنامه دانش‌آموزان گنجانده است. به طور مشخّص، آموزش زبان انگلیسی، رایانه، قرآن، ورزش، هنر و علوم و آزمایشگاه از جمله مواردی است که در مؤسسه با یک نگاه کلان مورد توجه قرار گرفته است.

قرآن در موسسه روزبه
آموزش رایانه دبستان 1
ورزش در دبیرستان 2 روزبه
آزمایشگاه در موسسه روزبه
اموزش زبان دبیرستان
هنر، کار و فناوری