دانش‌آموختگان روزبه

ثمره تمامی فعّالیت‌های آموزشی و تربیتی مؤسسه روزبه،‌ دانش‌آموختگان این مؤسسه می‌باشند و کلیّه برنامه‌ریزی‌های مؤسسه در راستای تربیت دانش‌آموختگانی متعهد،‌ توانمند و متخصص و آماده‌سازی ایشان برای ایفای نقش مفید در جامعه است. اگرچه ارتباط رسمی میان مدرسه و دانش‌آموختگان پس از فراغت ایشان از تحصیل پایان می‌یابد، اما این ارتباط در قالب‌های دیگری همچنان ادامه دارد. بسیاری از فعّالیت‌های جمعی دانش‌آموختگان روزبه که به همّت خود ایشان در موارد با هماهنگی و همکاری مؤسسه برگزار می‌شود، نقش مهمی در حفظ پیوند میان جمع دانش‌آموختگان روزبه دارد. از جمله فعّالیت‌های دانش‌آموختگان روزبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فعّالیت‌های خیریه و نیکوکارانه

  • برگزاری برنامه افطاری سالیانه در ماه مبارک رمضان

  • همکاری با مؤسسه در قالب تدریس و …

  • فعّالیت‌های ورزشی مستمر: کوه‌پیمایی، شنا، بسکتبال، والیبال، فوتبال و …

آمار قبولی در دانشگاه
گروه پروژه‌های عمرانی