گزارش پروژه‌های گروه

در این قسمت شما می‌توانید گزارشی از فعّالیت‌های گروه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم دانش‌آموختگان مؤسسه فرهنگی روزبه مشاهده فرمایید:

پروژه‌های در دست ساخت
پروژ]‌های قبلی