فروشگاه گلستان

فروشگاه مدرسه، با نام فروشگاه گلستان، تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان و خانواده‌های ایشان را برعهده دارد. این فروشگاه که با همکاری کانون پرورش فکری تأسیس شده است، یک فروشگاه معمولی نیست؛ دانش‌آموزان خود سهام‌دار فروشگاه می‌باشند و هر سال سود ناشی از فعّالیت‌های فروشگاه میان سهام‌داران توزیع می‌شود.