باسلام و احترام

ضمن تشکر از اولیای محترم و نامزدهای انتخاباتی و همینطور اعضای انجمن اولیا و مربیان که مدرسه را در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی یاری رساندند،نتایج برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال جاری به شرح ذیل به اطّلاع می‌رسد.

ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای دکتر محمدباقر حیدری
2 آقای دکتر محمد رئیس‌زاده
3 آقای مهندس سعید رشیدی
4 آقای دکتر محمدرضا زرکش
5 آقای دکتر بابک شکارچی
6 آقای دکتر مسعود کفایت‌مند
7 آقای مهندس محسن واضحی
ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای دکتر حمیدرضا اینانلو
2 آقای دکتر فرهاد حبیبی
3 آقای دکتر محمد حسین دانشفر
4 آقای دکتر محمد راعی
5 خانم مهندس محمّدی (ارمیا مومنی‌فر)
6 خانم دکتر مینو (صدرا نراقی)
7 آقای دکتر سیدتقی امیدنائینی
ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای مهندس علی امام
2 آقای دکتر محمدرضا جعفری
3 آقای دکتر محمدرضا خامی
4 آقای مهندس خورده‌چی
5 آقای مهندس شعربافچی‌زاده
6 آقای خیراله شهریای
7 آقای مهندس محمدحسن علوی

ضمناً اولیای محترم می‌توانند جهت انتقال موضوعات، از طرق زیر با دبیر انجمن هر مقطع، ارتباط برقرار نمایند.

نام و نام خانوادگی مقطع سمت در انجمن ایمیل شماره تماس
آقای دکتر محمد باقر حیدری دبستان دوره 1 و 2 دبیر [email protected] 09123855384
آقای دکتر سید تقی امید نائینی دبیرستان دوره 1 دبیر [email protected] 09122973819
آقای مهندس محمدحسن علوی دبیرستان دوره 2 دبیر [email protected] 09124904403