به استحضار می رساند کلاس شرح صحیفه سجادیه به دلیل کسالت استاد اعوانی روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ برگزار نمی گردد.