به استحضار می رساند کلاس شرح صحیفه سجادیه به دلیل کسالت استاد اعوانی روز یکشنبه مورخ 98/10/15 برگزار نمی گردد.