ضمن سلام و تشکّر از شرکت فعّال اولیای ارجمند در برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی جدید و تبریک و آرزوی توفیق برای منتخبین گرامی، اعضای منتخب انجمن به شرح زیر معرفی می‌گردند.

ردیف نام و نام خانوادگی
1 خانم دکتر فرزانه سادات مینو (مومنی‌فر)
2 آقای دکتر حمیدرضا اینانلو
3 آقای دکتر فرهاد حبیبی
4 آقای دکتر محمدعلی زهره‌ای
5 آقای دکتر محمد شریفی
6 آقای دکتر بابک شکارچی
7 آقای مهندس سعید رشیدی
8 آقای دکتر محمدباقر حیدری
9 آقای دکتر محمد رئیس‌زاده
ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای دکتر محمد راعی
2 آقای دکتر سیدتقی امیدنائینی
3 آقای مهندس مجید حدیدی
4 آقای دکتر محمدرضا خامی
5 آقای دکتر حمیدرضا اینانلو
6 آقای مهندس سیدرضا معصومی‌نژاد
7 آقای مهندس احمدعلی اسماعیلی
8 آقای مهندس میثم ناصری
ردیف نام و نام خانوادگی
1 آقای محمدحسن علوی
2 آقای علیرضا حسین‌زاده نیک
3 آقای مهندس محمدحسین شعربافچی‌زاده
4 آقای دکتر محمدحسین دانشفر
5 آقای دکتر عباس سلگی
6 آقای دکتر محمدرضا جعفری
7 آقای مهندس محمدجواد خورده‌چی
8 آقای مهندس محمدمهدی پایروند

ضمناً اولیای محترم می‌توانند جهت انتقال موضوعات، از طرق زیر با دبیر انجمن مقاطع، ارتباط برقرار نمایند.

نام و نام خانوادگی مقطع سمت در انجمن ایمیل شماره تماس
آقای دکتر محمدعلی زهره ای دبستان دوره 1 و 2 دبیر zohreei@yahoo.com 09122972325
آقای مهندس احمدعلی اسماعیلی دبیرستان دوره 1 دبیر Ahmadali.esmaeili@gmail.com 09032079302
آقای محمدحسن علوی دبیرستان دوره 2 دبیر m.alavi@yahoo.com 09124904403