هوالباقی

شاهبازی از قفس پرواز کرد

زیستن در قرب حق آغاز کرد

گفت لامعشوق الا الله و رفت

لیک ما را با غمش دمساز کرد

آقا اجازه! ما شما رو خیلی دوست داریم!

میشه برگردید و باز هم برامون قصه بخونید!

قصه زندگی عاشقانه استاد صفایی امروز به صفحه آخر خود رسیدو روح گرانقدر او در نجوای سلام و صلوات فرشتگان مقرب الهی به سرمنزل اعلی علیین هجرت نمود.

با آغاز حیات آسمانی آن معلم مهربان حیاط مدرسه روزبه در  فراقش غرق ماتم و اندوه است. و فقدان وجود فیاض عالی قدرش داغ جانسوزی بر دل یاران، شاگردان و دوستدارانش باقی نهاده است.

موسسه فرهنگی روزبه با صد دریغ و حسرت  درگذشت آن استاد جاوید نام را به جامعه فرهنگیان، همکاران، دانش آموزان و علی الخصوص خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال غفران و رحمت واسعه برای روح پاک ایشان خواستاریم.

سال ها عمر بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید