به اطّلاع می رساند سامانه پذیرش مؤسسه‌ فرهنگی روزبه برای سال تحصیلی 01-1400 از روز جمعه 1399/12/01 آماده ثبت مشخّصات مراجعه کنندگان محترم می باشد​.

شروع فرآیند ثبت نام