به استحضار می رساند کلاس شرح صحیفه سجادیه از روز یکشنبه تاریخ 98/07/14 ساعت 7:45 تا 8:45 در سالن اجتماعات دبستان برقرار خواهد بود.