جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و یا سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۲ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسه اولیا مدرسه روزبه

برنامه جلسات

پایهموضوعمخاطبمدرستعدادجلساتروزشروعپایانساعتمکان برگزاری
پیش دبستانیتعامل و همکاری با کودکمادردکتر فیّاض‌بخش۱۰شنبه و دوشنبه۱۵ تیر۱۴ مرداد۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰سالن اجتماعات دبستان
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانمادردکتر فیّاض‌بخش۱۰شنبه و دوشنبه15 تیر۱۴ مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوممسئوليت‌پذيریمادردکتر کمن2سه شنبه10 دی17 دی۱6:15 تا ۱۷:45سالن اجتماعات دبستان
سوممراحل رشد رواني  اجتماعیمادردکتر کمن2سه شنبه12 آذر19 آذر۱6:15 تا ۱۷:45سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگويي تربيتمادردکتر کمن2سه شنبه28 آبان5 آذر۱6:15 تا ۱۷:45سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌هاي شايع دانش‌آموزیمادردکتر کمن2سه شنبه14 آبان21 آبان۱6:15 تا ۱۷:45سالن اجتماعات دبستان
ششم حلول نوجوانیمادردکتر کمن2سه شنبه26 آذر3 دی۱6:15 تا ۱۷:45سالن اجتماعات دبستان
هفتمنهادینه‌سازی هویّتمادردکتر فیّاض‌بخش۱۰یک‌شنبه و سه‌شنبه۱۶ تیر8 مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
هفتمبلوغ و نوجوانیپدر و مادردکتر فیّاض‌بخش2 یک‌شنبه و چهارشنبه2 مرداد15 مرداد۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
هشتمرفع تعارض والدین با نوجوانپدر و مادردکتر فیّاض‌بخش2جمعه۲۱ دی۲۸ دی۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰نمازخانه دبیرستان دوره ۱
نهمتربیت، رفاه و مسئولیّتپدر و مادردکتر کمن۲شنبه۲۹ دی۶ بهمن۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
دهمتثبیت شخصیت اجتماعی بهنجارمادردکتر فیّاض‌بخش۱۰یکشنبه و سه‌شنبه۱۶ تیر۱۵ مرداد۱۷:۳۰ تا ۱۹سالن اجتماعات دبستان
یازدهمتربیت دینیپدر و مادردکتر کمن1یکشنبه24 دی1 بهمن۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمضرورت آرامش در سال پایانیپدر و مادردكتر پورعباسی1دوشنبه16 اردیبهشت16 اردیبهشت۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
دوازدهمآمادگی ورود به دانشگاهپدر و مادرآقای کلاهدوز1شنبه۱0 خرداد۱0 خرداد۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
نام دوره: تربیت، رفاه و مسئولیت

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

اعتدال در سیر تربیتی فرزندان از جمله مهم‌ترین اموری است که باید مورد توجّه والدین قرار گیرد. بنا به فرموده رسول گرامی اسلام (ص)، آغاز هفت سال سوم، شروع سنّ مشاوره است. شاید بتوان این دوره سنّی را آغاز تربیت سخت و مسئولیّت‌پذیرانه همراه با رفق و مدارا نامید. شاید در نگاه نخست، تربیت سخت همراه با مدارا، سهل و ممتنع به نظر بیاید؛ همین‌گونه است. آیا سخت‌گیری با رفق و مدارا سازگار است؟ چگونه می‌توان میان این دو وفاقی برقرار کرد؟

نام دوره: تثبیت شخصیت اجتماعی بهنجار

مدرس: دکتر فیاض‌بخش

مخاطب: مادران

در این دوره و در هر جلسه موضوعاتی در رابطه با تثبیت شخصیّت اجتماعی نوجوانان ارائه می‌گردد که موضوعات آن به ترتیب بحران‌های نوجوانی، گسل عاطفی-شناختی میان دو نسل، بنیان‌های اوّلیّه در نزدیکی عاطفی دو نسل، بحران ارتباط میان والدین و فرزندان، الگوهای رفتاری والدین، مسئولیّت‌پذیری، سیر جامعه‌پذیری (استقلال)، خودپنداری و عزّت نفس، آسیب‌شناسی تحصیلی و مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی می‌باشد.

نام دوره: تربیت دینی

مدرس: دکتر کمن

مخاطب: والدین

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «ای مردم! همانا دین خدا آسان است.» نیز می‌فرماید: «من برای آوردن دین آسان حنیف برگزیده شده‌ام و هر که با سنّت و روش من مخالفت ورزد، از من نیست.» در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا برخی در برابر دین آسان، احساس دشواری و مشقّت می‌کنند و سپس از آن سر باز می‌زنند؟ همینطور این پرسش مطرح است که پاره‌ای دقایق و دقّت‌ورزی‌ها که در دین کم هم نیستند و طبیعتاً مستلزم نوعی مراقبت و احتراز از بی‌بند و باری و بی‌مبالاتی است، چگونه با این کلام نورانی پیامبر (ص) قابل جمع است؟

از سوی دیگر  دیده می‌شود که علی‌رغم پاره‌ای تظاهرات دینی و پایبندی ظاهری به شعائر و نیز آموزش‌های مذهبی، بازدهی و نتیجه‌ای مناسب و رضایت‌بخش قابل ملاحظه نیست. مشکل در کجاست؟

در یک کلام کلّی می‌توان گفت تربیت دینی نیز همچون پاره‌ای موضوعات آموزشی و تربیتی دیگر، می‌تواند در معرض آسیب‌های مختلفی قرار گیرد و عدم دقّت در این مهم نتیجه معکوس به بار آورد. پس شناخت آسیب‌ها و احتراز از رفتارها و عملکردهای ناصواب در آموزش و پرورش دینی امری ضروری در مباحث آسیب‌شناختی است.

نام دوره: ضرورت آرامش در سال پایانی
مدرس: دکتر پورعباسی
مخاطب: والدین
اضطراب یک هیجان ناخوشایند و توأم با بی‌قراری است. اضطراب مجموعه‌ای از واکنش‌های جسمی، عاطفی و ذهنی است که با اصطلاحاتی از قبیل دلشوره، نگرانی، دلهره، ترس و … بیان می‌شود.
محرّک‌هایی که در فرد ایجاد اضطراب می‌کنند عموماً ناشناخته و نامشخص هستند. اما جالب است بدانید وجود اضطراب تا حدی برای انجام کارها و حتی ایجاد انگیزه و پیشرفت در انسان ضروری است. همه ما انسان‌ها گاهی درجات مختلفی از اضطراب را در شرایط و موقعیّت‌های مختلف تجربه می‌کنیم؛ مثلاً در زمان کنکور یا امتحان و …
زمانی که فرد در مورد استعداد، توانایی و کارآمدی خود در شرایط امتحان دچار نگرانی و تردید و خودکم‌بینی می‌شود، می‌توان از اضطراب امتحان (استرس کنکور) سخن به میان آورد.
نقش عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب و سهم والدین در این هیجان ناخوشایند چیست؟