جلسات دانش‌افزایی

در تعلیم و تربیت امروز، والدین دانش‌آموزان نیز برای همراهی هرچه بیشتر و بهتر با فرزندانشان بی‌نیاز از دریافت آموزش‌های به‌روز و کاربردی نیستند. در همین راستا مؤسسه فرهنگی روزبه تلاش می‌کند تا با توجه به فضای سنّی دانش‌آموزان هر مقطع، دوره‌های دانش‌افزایی متنوعی را برای والدین برگزار نماید. در این دوره‌ها تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از دانش و تجربه اساتید علوم تربیتی، روانشناسی و یا سایر رشته‌های مرتبط با موضوع دوره، آموزش‌های مفید و کاربردی به والدین دانش‌آموزان ارائه شود.

در ادامه برنامه جلسات درحال برگزاری در دبیرستان دوره ۲ آمده است. همچنین شما می‌توانید در صورت نیاز فایل صوتی مربوط به جلسات مختلف هر دوره را ذیل عنوان دوره یافته و دانلود نمایید.

جلسه اولیا مدرسه روزبه

برنامه جلسات دانش افزایی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پایه موضوعمخاطبمدرستعدادجلساتروزشروعپایانساعت مکان برگزاری
پیش دبستانیتعامل و همکاری با کودک مادردکتر فیّاض‌بخش ۱۰شنبه و دوشنبه۱۵ تیر ۱۴ مرداد۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ سالن اجتماعات دبستان
اولآسیب‌شناسی تربیّتی دوران دبستانمادردکتر فیّاض‌بخش۱۰شنبه و دوشنبه۱۵ تیر ۱۴ مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
دوممسئولیت‌پذیریمادردکتر کمن۲سه شنبه۱۰ دی ۱۷ دی۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
سوممراحل رشد روانی  اجتماعیمادردکتر کمن۲سه شنبه۱۲ آذر۱۹ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
چهارمروش الگویی تربیتمادردکتر کمن۲سه شنبه۲۸ آبان ۵ آذر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
پنجماضطراب‌های شایع دانش‌آموزیمادردکتر کمن۲سه شنبه۱۴ آبان۲۱ آبان۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
ششم حلول نوجوانیمادردکتر کمن۲سه شنبه۲۶ آذر۳ دی۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵سالن اجتماعات دبستان
هفتمنهادینه‌سازی هویّت مادردکتر فیّاض‌بخش ۱۰یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۶ تیر۸ مرداد۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰سالن اجتماعات دبستان
هفتمبلوغ و نوجوانی پدر و مادردکتر فیّاض‌بخش۲ یک‌شنبه و چهارشنبه۲ مرداد ۱۵ مرداد ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵ سالن اجتماعات دبیرستان دوره ۱
هشتم رفع تعارض والدین با نوجوان پدر و مادر دکتر فیّاض‌بخش۲جمعه ۲۱ دی ۲۸ دی ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ نمازخانه دبیرستان دوره ۱
نهمتربیت، رفاه و مسئولیّت پدر و مادردکتر کمن۲ شنبه۲۹ دی ۶ بهمن ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵ سالن اجتماعات دبستان
دهمتثبیت شخصیت اجتماعی بهنجار مادر دکتر فیّاض‌بخش ۱۰ یکشنبه و سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۵ مرداد ۱۷:۳۰ تا ۱۹ سالن اجتماعات دبستان
یازدهم تربیت دینی پدر و مادردکتر کمن۱یکشنبه ۲۴ دی ۱ بهمن ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵ سالن اجتماعات دبستان
دوازدهم ضرورت آرامش در سال پایانی پدر و مادر دکتر پورعباسی۱دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۶ اردیبهشت ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵ سالن اجتماعات دبستان
دوازدهم آمادگی ورود به دانشگاه پدر و مادر آقای کلاهدوز ۱شنبه۱۰ خرداد ۱۰ خرداد ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵ سالن اجتماعات دبستان

نام دوره: تربیت، رفاه و مسئولیت

مخاطب: والدین

اعتدال در سیر تربیتی فرزندان از جمله مهم‌ترین اموری است که باید مورد توجّه والدین قرار گیرد. بنا به فرموده رسول گرامی اسلام (ص)، آغاز هفت سال سوم، شروع سنّ مشاوره است. شاید بتوان این دوره سنّی را آغاز تربیت سخت و مسئولیّت‌پذیرانه همراه با رفق و مدارا نامید. شاید در نگاه نخست، تربیت سخت همراه با مدارا، سهل و ممتنع به نظر بیاید؛ همین‌گونه است. آیا سخت‌گیری با رفق و مدارا سازگار است؟ چگونه می‌توان میان این دو وفاقی برقرار کرد؟

نام دوره: تثبیت شخصیت اجتماعی بهنجار

مخاطب: مادران

در این دوره و در هر جلسه موضوعاتی در رابطه با تثبیت شخصیّت اجتماعی نوجوانان ارائه می‌گردد که موضوعات آن به ترتیب بحران‌های نوجوانی، گسل عاطفی-شناختی میان دو نسل، بنیان‌های اوّلیّه در نزدیکی عاطفی دو نسل، بحران ارتباط میان والدین و فرزندان، الگوهای رفتاری والدین، مسئولیّت‌پذیری، سیر جامعه‌پذیری (استقلال)، خودپنداری و عزّت نفس، آسیب‌شناسی تحصیلی و مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی می‌باشد.

نام دوره: تربیت دینی

مخاطب: والدین

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «ای مردم! همانا دین خدا آسان است.» نیز می‌فرماید: «من برای آوردن دین آسان حنیف برگزیده شده‌ام و هر که با سنّت و روش من مخالفت ورزد، از من نیست.» در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا برخی در برابر دین آسان، احساس دشواری و مشقّت می‌کنند و سپس از آن سر باز می‌زنند؟ همینطور این پرسش مطرح است که پاره‌ای دقایق و دقّت‌ورزی‌ها که در دین کم هم نیستند و طبیعتاً مستلزم نوعی مراقبت و احتراز از بی‌بند و باری و بی‌مبالاتی است، چگونه با این کلام نورانی پیامبر (ص) قابل جمع است؟

از سوی دیگر  دیده می‌شود که علی‌رغم پاره‌ای تظاهرات دینی و پایبندی ظاهری به شعائر و نیز آموزش‌های مذهبی، بازدهی و نتیجه‌ای مناسب و رضایت‌بخش قابل ملاحظه نیست. مشکل در کجاست؟

در یک کلام کلّی می‌توان گفت تربیت دینی نیز همچون پاره‌ای موضوعات آموزشی و تربیتی دیگر، می‌تواند در معرض آسیب‌های مختلفی قرار گیرد و عدم دقّت در این مهم نتیجه معکوس به بار آورد. پس شناخت آسیب‌ها و احتراز از رفتارها و عملکردهای ناصواب در آموزش و پرورش دینی امری ضروری در مباحث آسیب‌شناختی است.

نام دوره: ضرورت آرامش در سال پایانی
مخاطب: والدین
اضطراب یک هیجان ناخوشایند و توأم با بی‌قراری است. اضطراب مجموعه‌ای از واکنش‌های جسمی، عاطفی و ذهنی است که با اصطلاحاتی از قبیل دلشوره، نگرانی، دلهره، ترس و … بیان می‌شود.
محرّک‌هایی که در فرد ایجاد اضطراب می‌کنند عموماً ناشناخته و نامشخص هستند. اما جالب است بدانید وجود اضطراب تا حدی برای انجام کارها و حتی ایجاد انگیزه و پیشرفت در انسان ضروری است. همه ما انسان‌ها گاهی درجات مختلفی از اضطراب را در شرایط و موقعیّت‌های مختلف تجربه می‌کنیم؛ مثلاً در زمان کنکور یا امتحان و …
زمانی که فرد در مورد استعداد، توانایی و کارآمدی خود در شرایط امتحان دچار نگرانی و تردید و خودکم‌بینی می‌شود، می‌توان از اضطراب امتحان (استرس کنکور) سخن به میان آورد.
نقش عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب و سهم والدین در این هیجان ناخوشایند چیست؟