هو الرّئوف

آسان نیست!
آسان نیست؛ همزمان و توامان، هم پاسبانِ چراغ عاطفه و مهربانیِ خانه و هم پناهگاه خستگی‌های همسر و نوجوانی های فرزندان باشی!
آسان نیست؛ در ناملایمت‌های مداوم روزگار، دم به دم و مدام، اجاقِ سرزندگی و آراستگی خانه را روشن نگاه داری!
و آسان نیست؛
در روزگار دشوار فراگیری این بیماری نوظهور، که تدبیری دیگرگون را در همه عرصه‌های زندگی طلب کرده است، بار سنگین همراهی فرزندان را در عرصه آموزش نیز بر دوش نهی و در این تجربه تازه و البته بسیار دشوار، در کنار توجه به تربیت و تعالی فرزندان، مشارکت در امر آموزش رسمی را هم بر عهده بگیری!

ولادت حضرت زهرا

“موسسه فرهنگی روزبه” در آستانه‌ی زادروز میلاد مادرِ آب‌ها و مهربانی‌ها، حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، با آگاهی از تلاش دلسوزانه و پیوسته‌ی مادران ارجمند در مدّت آموزش غیرحضوری، این جهد مشفقانه و این وقت‌گذاری مهربانانه و صبورانه را ارج می‌نهد و سپاس‌‌گوی همه همراهی‌ها و رسیدگی‌های پیوسته آموزشی شماست.

امید که تماشای قد کشیدن نهال مبارک آگاهی در جان فرزندانمان و شیرینی عاقبت به خیری آنان، پاداش این کار سترگ و این جهاد بزرگ شما مادران آگاه و ارجمند باشد و دعای آن بانوی بهشت بدرقه زندگی شما.

طوبی لکم و حسن مآب

سعادت خواه شما و فرزندانمان؛

موسسه فرهنگی روزبه